Eenmalig vrijwilligerswerk

14-03-2018, 13:42 | Lezersnieuws | evert

Een keer vrijwilligerswerk doen, maar niet iedere week; samen met je gezinsleden, of als collega’s , afdeling of bedrijf een klus klaren bij iemand die dat zelf niet (meer) kan, maar wél hulp nodig heeft…. Het kan via de Stichting Present. Present koppelt mensen die hulp willen geven aan mensen die die hulp maar al te goed kunnen gebruiken. Je kunt zelf bepalen wat je wilt gaan doen aan vrijwilligerswerk/klus. Een keer helpen in een verzorgingstehuis of er een gezellige ochtend/middag organiseren; een tuin opknappen bij iemand die dat zelf niet meer kan; samen koken; een vluchtelingengezin op weg helpen met de boel aan kant werken…. Er zijn talloze mogelijkheden. Present richt zich op veelal op groepen: vrienden, buren, jongeren, bedrijven, sportverenigingen, families. Die groepen worden gekoppeld aan hulpvragen van mensen/organisaties die dit het hardst nodig hebben. Met weinig tijd kun je veel voor mensen betekenen die te maken hebben met armoede, slecht gezondheid, eenzaamheid… noem maar op . Omzien naar een ander geeft voldoening en plezier, schept een band én is ontspannend en gezellig. Wil je als groep collega’s, vrienden, familie iets betekenen voor een ander? Meld je dan aan via martine@presentnederland.nl