Geen Elfdorpenspel in Meteren

07-11-2018, 10:11 | Lezersnieuws | ab

Afgelopen jaar heeft Meteren het 40ste Eldorpenspel gewonnen IN Tricht. Natuurlijk iets om trots op te zijn, maar ook een hele moeilijke opgave. 

Het bestuur van de Stichting Elfdorpenspel Meteren is op onderzoek gegaan naar de haalbaarheid van de organisatie van een Elfdorpenspel in 2019 in Meteren. Hierbij is het bestuur niet over een nacht ijs gegaan. Er zijn een aantal "oud" vrijwilligers geraadpleegd, er is gekeken naar de financiële risico's, de locatie, de nieuwe gemeente etc. 

Het bestuur is unaniem tot de conclusie gekomen dat Meteren het niet haalbaar acht om een Elfdorpenspel te organiseren. De belangrijkste redenen hiervoor is dat het financiële risico te groot is. Daarnaast het jaarlijks teruglopend aantal bezoekers, het Elfdorpenspel bij steeds meer mensen niet bekend is,  het heel moeilijk is om ruim 130 vrijwilligers op de been te krijgen, het speelveld waarop de laatste keer het Elfdorpenspel in Meteren is gehouden een kunstveld is en naar de mening van het bestuur niet geschikt is voor een Elfdorpenspel en er dus gezocht moet worden naar een andere geschikte locatie en de Gemeente Geldermalsen die ophoudt te bestaan. De nieuwe gemeente is naar de mening van het bestuur te groot om een dergelijk iets te organiseren.

Het bestuur is van mening dat er goed is nagedacht over deze moeilijke beslissing. Om die reden is dit besluit voorgelegd aan alle dorpen met de vraag of een van de andere dorpen het Elfdorpenspel wel wil organiseren. Op initiatief van het dorp Buurmalsen  vindt er een overleg met de dorpen plaats in Buurmalsen om te bespreken wat de mogelijkheden zijn van een Elfdorpenspel in 2019. Het bestuur  van Meteren wenst ze veel succes.