Gehandicapten Platform stopt

17-12-2018, 21:39 | Lezersnieuws | Rinus

Gehandicapten Platform stopt                              

Het Gehandicapten Platform Geldermalsen (GPG) houdt eind 2018 op met bestaan. Door de komst van de gemeente West Betuwe en de vermindering van het aantal bestuursleden is daar toe besloten.

Het platform heeft zich meer dan 20 jaar ingezet voor de belangen van lichamelijk gehandicapten en chronisch zieken in de elf dorpskernen van de gemeente Geldermalsen.

Regelmatig werd het platform door de gemeente gevraagd om advies bij realisatie van aanpassingen, zoals bij de inrichting van de onlangs geopende Geldersestraat.

Het platform ontplooide ook zelf diverse onderzoeken, met name om de toegankelijkheid te toetsen. In 2017 ontvingen een aantal winkeliers een sticker voor hun winkeldeur omdat na onderzoek, zowel bij het binnenkomen als binnen, de winkel voldeed aan een aantal toegankelijkheidsnormen.

Wel komt er met ingang van 2019 voor het GPG in de plaats een Steunpunt toegankelijkheid lichamelijk gehandicapten (STLG). Dit steunpunt richt zich voornamelijk op de toegankelijkheid van gebouwen/openbare ruimtes en de mogelijkheden gebruik te maken van openbaar vervoer/regiotaxi voor mensen in de dorpskernen van gemeente West Betuwe.

Meldingen van het publiek over tekortkomingen, worden doorgegeven aan de betrokken verantwoordelijken, gemeente, eigenaar of vervoerbedrijf.

Hoe kunt u het STLG inschakelen?

U meldt het probleem telefonisch aan het steunpunt, 0345-573027 of u stuurt een mail naar steunpunttoegankelijkheidwb19@gmail.com

 

U krijgt na afloop te horen wat er met uw melding is gebeurd.