• Geslaagde Beesd voor Elkaar bijeenkomst

    Joanne Bredero

Geslaagde Beesd voor Elkaar bijeenkomst sluipverkeer Beesd en Rumpt

14-11-2017, 14:00 | Lezersnieuws | Joanne Bredero

Ondanks de stroomstoornis is de Beesd voor Elkaar bijeenkomst over het sluipverkeer in Beesd en Rumpt gisterenavond doorgegaan. 30 inwoners uit Beesd en Rumpt, 3 ambtenaren en 3 raadsleden gingen met elkaar in gesprek over mogelijke oplossingen om het sluipverkeer vanaf de A2 te ontmoedigen.

De Gemeente heeft bevestigd dat het probleem sluipverkeer uit de hand aan het lopen is. Er zijn genoeg ideeën geopperd en besproken. Sommige oplossingen zijn eenvoudig te realiseren, aan andere zitten nogal wat juridische haken en ogen en zijn dan ook niet snel te implementeren. Uiteindelijk is er gekozen voor een voorlopige pragmatische oplossing. Er worden twee stoplichten geplaats op de Veerweg (noordelijke - en zuidelijke richting), de stoplichten worden voor 1 december geplaatst. Een nog op te richten werkgroep sluipverkeer gaat in nauw overleg met de gemeente de situatie voor 2 maanden monitoren. Ook zal er een overleg plaatsvinden tussen de Gemeente en de inwoners van het Rumptse veld. Zij hebben niet zozeer last van de hoeveelheid auto's maar de snelheid waarmee de auto's rijden.

Op maandag 5 februari is er om 20.00 uur een bijeenkomst in het Klokhuis. De werkgroep en de gemeente zullen dan de resultaten terugkoppelen. Afhankelijk van de resultaten zal er besloten worden of er verdere c.q. andere maatregelen nodig zijn.

Wilt u deelnemen in de werkgroep sluipverkeer dan kunt u een mail sturen naar sluipverkeer@vanovereem.net t.a.v. Arnold van Overeem.