• windpark langs dijk

    George Burggraaff

Het zijn altijd weer die windmolens! Open brief aan de onderhandelaars

08-01-2019, 18:08 | Lezersnieuws | gerlach

Waarom het beter is om meer windmolens in West Betuwe niet uit te sluiten

Afgelopen week mislukte de collegeonderhandelingen omdat u het niet eens kon worden over de strategie om in 2030 energieneutraal te zijn.

Sommige partijen willen daarbij meer windmolens als middel uitsluiten terwijl anderen alle opties open willen houden.

11duurzaam was betrokken bij de totstandkoming van de doelstelling 2030 energieneutraal. In het raadsbesluit van de gemeente Geldermalsen werden wij geciteerd: " Bij maximale energiebesparing zijn er nog steeds 20 windmolens en 60 ha zonneveld nodig" . Die cijfers kun je verdubbelen voor de nieuwe gemeente.

Afgelopen zomer heeft Regio Rivierenland een voorzet gedaan voor de Regionale Energiestrategie (RES). Hierin staat dat Rivierenland 190 windturbines en 1.750 ha zonnevelden nodig heeft.

Om deze cijfers nog wat beter te begrijpen, is het belangrijk om te weten dat een moderne windmolen ongeveer evenveel energie kan opwekken als een zonneveld van 15 ha.

11duurzaam volgt de ontwikkelingen op de voet. Helaas kennen wij geen nieuwe ontwikkelingen die voor 2030 belangrijk zullen bijdragen aan de verduurzaming.

In het klimaatakkoord is de doelstelling opgenomen dat alle wind- en zonneveldprojecten die ontwikkeld worden voor minimaal 50% in eigendom van de omgeving (burgers en bedrijven) komen.

Betuwewind realiseert op deze manier de komende jaren al een overwinst van € 100.000 per windmolen. Geld wat ten goede komt aan de lokale energietransitie. Voor zonnevelden is de ontwikkelwinst een stuk kleiner.

De efficiëntie van windmolens vertaalt zich dus niet alleen in meer duurzame energie en minder ruimtegebruik, maar ook in meer lokale opbrengst en extra geld voor nieuwe investeringen.

Tot slo: Windmolens maken drie en een half keer zo efficiënt gebruik van het elektriciteitsnet omdat het 3,5 keer zo veel waait als dat de zon schijnt.

Samenvattend

Het is beter om windmolens niet uit te sluiten omdat:

·      Windmolens een stuk efficiënter omgaan met ruimte dan zonnepanelen.

·      Zonder windmolens zullen er 100-en ha extra zonnevelden nodig zijn om de doelstelling 2030 energieneutraal te behalen.

·      Er zijn nog geen efficiënte alternatieven voor windmolens en zonnepanelen.

·      Windmolens gaan 3,5 keer zo efficiënt om met de aanwezige netcapaciteit.

·      Windmolens genereren een aanzienlijke maatschappelijke winst.

Zie ook: 11duurzaam.nl