Innovatie Fonds Rabobank helpt startups

09-03-2018, 15:46 | Lezersnieuws | Rabobank

Rabobank heeft een financieringsoplossing om startups al in hun opstartfase (de zogenaamde pre-seed fase) financieel te ondersteunen: het Innovatie Fonds Rabobank (IFR). Startende ondernemers kunnen  in de fase van ideevorming in aanmerking komen voor een achtergestelde innovatie lening (AIL). In deze fase kunnen ze doorgaans nog geen lening krijgen, omdat ze nog geen bewezen resultaat en onvoldoende cashflow hebben.

Ook in de Betuwe kunnen startups toegang krijgen tot kapitaal. Deze startups moeten gericht zijn op:

Circulaire economie: zoals hergebruik van grondstoffen en onderdelen 

Food: zoals vernieuwende toepassingen in de voedselindustrie zoals smart logistics 

Renewables: zoals slimme technologie voor hernieuwbare, recyclebare of herwinbare energiebronnen 

Vitality: zoals duurzame oplossingen binnen de zorgsector waaronder de toepassing van medical tech of de ontwikkeling van biopharmaceuticals

Rabobank wil ondernemers gedurende hun gehele levenscyclus toegang bieden tot kapitaal, netwerken, kennis en advies. Dus óók al in de hele vroege levensfase, waarin nog sprake is van bijvoorbeeld het maken van een ontwerp of productontwikkeling, het regelen van intellectueel eigendomsrechten, het uitvoeren van marktonderzoek of het vinden van partners voor distributie, vertelt Marcel Lambregts, manager Groot Zakelijk bij Rabobank West Betuwe’.  

Vanuit het  IFR verstrekt Rabobank achtergestelde leningen tussen € 25.000 en € 150.000 aan bv’s. Bijzonder aan deze leningen is dat dat de ondernemer geen zekerheden hoeft te geven. De eerste twee jaar van de lening zijn aflossingsvrij. Daarna lost de ondernemer jaarlijks een vast bedrag af. Na 7 jaar resteert nog de helft van het geleende bedrag, wat dan ineens moet worden afgelost. 

Om in aanmerking te komen voor een lening uit het Innovatie Fonds Rabobank, kunnen startups zich aanmelden via de website van de Rabobank. Na een eerste screening worden de aanvragen neergelegd bij een van de acht Regionale IFR commissies. Zij baseren het besluit om een lening te verstrekken op:

-pitch van de ondernemer -business plan -mate waarin plan bijdrage levert aan innovatie binnen ‘food, vitality, renewables en circulaire economie’ -visie van sectorspecialist Rabobank

Deze Regionale IFR Commissies bestaan uit leden van de ledenraad,  leden van Raden van Commissarissen van lokale Rabobanken en directeuren van lokale Rabobanken met affiniteit voor zogenaamd seed capital.