• Zes woordvoerder uit tweede kamer komen naar Varik

    Alex Olzheim
  • Kamercommissie vergadert op locatie in Varik

    Alex Olzheim

Kamercommissie bezoekt Varik Heesselt

12-06-2018, 09:48 | Lezersnieuws | A.C.

Op initiatief van CDA Tweede Kamerlid Jaco Geurts bezocht de vaste kamercommissie water en infra Varik Heesselt. Samen met zes collega's kwam hij naar het gebied om in gesprek te gaan met inwoners en het gebied te bekijken. Zij hebben zich ter plaatse een goed beeld kunnen vormen van de ingrijpende veranderingen.

CDA Neerijnen diende in deze raadsperiode drie voorstellen in om alternatieven in beeld te krijgen en te onderzoeken. Door vanuit de gemeente veel te overleggen met collega bestuurders bij het waterschap, de provincie en in de tweede kamer is er landelijk aandacht ontstaan. Het alternatief dijkverzwaring zonder nevengeul  is nu in beeld als reeële  oplossing. De kamerleden konden zich laten informeren door inwoners en bestuurders van waterschap, provincie en gemeente. Ook fietsten zij door het gebied en kregen uitleg over de gevolgen voor de bewoners.

Het is nu afwachten, of de minister besluit voor het alternatief alleen dijkverzwaring.