• Reinier van den Berg vertelt zijn verhaal

  • Een volle Pluk met in het midden wethouden van Meygaarden

  • Thijs de la Court, algemeen secretaris van het Gelders Energie Akkoord

  • Het groene team komt naar je toe als je hulp nodig hebt met zonnepanelen of energiebesparing

Klimaat? Top in Geldermalsen! 'De Pluk' bomvol tijdens Klimaatcafé.

15-12-2015, 16:31 | Lezersnieuws | Gerlach Velthoven

In De Pluk organiseerde 11duurzaam op 9 december een wervelend Klimaatcafé waarbij bekende en minder bekende sprekers vertelden over de noodzaak, hun ervaringen en hun inspanningen op het gebied van energiebesparing.

Reinier van den Berg, bekend van RTL Weer, hield een indrukwekkend betoog over de nu al bekende gevolgen en bedreigingen van de klimaatverandering. Dat we met een echte klimaatsverandering te maken hebben is een feit en staat niet meer ter discussie. En dat de gevolgen ook al duidelijk zichtbaar zijn, maakte hij met prachtige foto's en grafieken duidelijk. Volgens Van den Berg kunnen we de klimaatverandering keren, mits we allemaal flink energie besparen.

Van den Berg merkte op, dat de klimaatsverandering voor ons als inwoners van Rivierenland extra last met zich meebrengt in de vorm van wateroverlast. Hennie Roorda, heemraad bij het Waterschap Rivierenland, beaamde dit. Zij vertelde dat het Waterschap al volop actief is op het gebied van energiebesparing en energiewinning uit (vervuild) water. De grootste uitdaging voor het Waterschap zit inderdaad in het bewaken van het water. Zowel de kwaliteit van het water als de te hoge of te lage waterstand is een bedreiging. De oorzaak van die lage waterstand komt omdat er minder sneeuw en ijs op voorraad is in de bergen waardoor er in de zomer minder water is.

Deel oplossing ligt óók bij inwoners zelf

De Geldermalsense wethouder Van Meygaarden liet zien dat er op zowel provinciaal en gemeentelijk niveau van alles in voorbereiding is om inwoners van Geldermalsen en Rivierenland te steunen. Het werd duidelijk dat het keren van het klimaatprobleem niet alleen afhankelijk is van steun van overheden maar vooral ook van de acties van mensen zelf. Het is dus van groot belang dat inwoners op hun eigen, al dan niet bescheiden wijze, actief worden.

11duurzaam voor inwoners

Gerlach Velthoven, voorzitter, gaf aan dat 11duurzaam er juist is om de inwoners te stimuleren en te steunen om zelf aan de slag te gaan. 11duurzaam laat zien dat energiebesparing niet altijd duur of ingrijpend hoeft te zijn: iedereen kan al energie besparen. Frans Burgers, bewoner van de Emmawijk in Geldermalsen, vertelde over het succesvolle project waarin 11duurzaam samenwerkt met andere partijen om inwoners van de hele wijk te adviseren en te steunen bij energiebesparende maatregelen in en om het huis.

Op TV Betuwe kun je de avond helemaal terugkijken.