• Foto: Indigo

    Foto: Indigo

KOPP doe-praat groep voor kinderen 8-12 jaar in Rivierenland

19-03-2018, 08:56 | Lezersnieuws | Indigo Gelderland

Als je als vader of moeder psychische problemen hebt, is dat niet altijd gemakkelijk. Vaak kun je dan wel wat ondersteuning gebruiken. Ook kinderen kunnen in deze situatie behoefte hebben aan een steuntje in de rug. Indigo en IrisZorg organiseren daarom een groep voor kinderen in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar, die een vader of moeder hebben met psychische problemen. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier zeker niet om behandeling of therapie. Door deelname aan de groep willen we juist voorkomen dat er problemen ontstaan. Door te praten en te spelen met leeftijdgenoten krijgen de kinderen steun en vinden ze herkenning. Met elkaar wordt stil gestaan bij thema’s als gevoelens, steun vragen en omgaan met moeilijke situaties. Ook wordt er uitleg gegeven over psychische problematiek. De ervaringen van de deelnemers aan de groep zijn positief. Zowel ouders als kinderen geven aan dat het praten met anderen en de psycho-educatie belangrijke vormen van ondersteuning zijn. De groep is bedoeld voor kinderen uit gemeente Tiel, Buren, Culemborg, Neerijnen, Neder-Betuwe, Lingewaal, Geldermalsen en West Maas en Waal. De doe-praat groep gaat dit voorjaar van start bij voldoende aanmeldingen.

Informatie en/of aanmelding De groep wordt gegeven in het gebouw van Pro Persona, Siependaal in Tiel. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Indigo, telefoonnummer (026) 3124483. U kunt ook mailen naar info@indigogelderland.nl of kijk op www.indigo.nl voor meer informatie.