Mantelzorgcompliment 2018 gemeente Neerijnen

25-09-2018, 17:58 | Lezersnieuws | Julia

De gemeente Neerijnen heeft veel waardering voor het werk van mantelzorgers. Dit wil de gemeente graag uiten door middel van cadeaubonnen voor mantelzorgers. Deze tegemoetkoming heet het “mantelzorgcompliment” en bedraagt € 100,- aan bonnen per jaar. Per ontvanger van mantelzorg kan maximaal één aanvraag gedaan worden voor een mantelzorgcompliment. 

Men komt in aanmerking voor deze waardering wanneer degene die de zorg ontvangt in de gemeente Neerijnen woonachtig is. Daarnaast moet de zorg voortvloeien uit de sociale relatie tussen zorgvrager en mantelzorger. De zorg van de zorgverlener aan de zorgvrager vindt plaats op vrijwillige basis / onbetaald. En de zorg moet intensief en/of over een langere periode zijn en uitstijgen boven gebruikelijke zorg.

De uitvoering van het mantelzorgcompliment ligt bij Welzijn West Betuwe locatie Neerijnen. Zowel mantelzorgers als zorgvragers kunnen het compliment voor 2018 aanvragen tot en met 31 december 2018. De uitreiking van de complimenten start in de Week van de Mantelzorg. Aanvragers krijgen daar bericht over.

Voor aanvragen en/of meer informatie kunt u contact opnemen met Monique van Eijndhoven, consulent mantelzorg van Welzijn West Betuwe locatie Neerijnen                      

T 0418-652371 of M mvaneijndhoven@welzijnwestbetuwe.nl                                                    

U kunt het aanvraagformulier ook vinden op de website: https://www.weekvandemantelzorg.nl/mantelzorgcompliment/