Nieuwe secretaris bij comite 4en5mei Geldermalsen

13-04-2016, 19:30 | Lezersnieuws | Annelies Brand

Het 4en5mei comité Geldermalsen is weer op volle sterkte. Frank Broedelet is als secretaris toegetreden tot het comite en zal zijn ondersteuning verlenen bij de herdenking van al diegenen die omgekomen zijn tijdens De Tweede Wereldoorlog en alle Nederlanders die zijn omgekomen in oorlogssituaties en bij vredessituaties na de Tweede Wereldoorlog.

Met medewerking van scouting Graaf van Gelre, de gemeente, kinderen van basisscholen, le Melangeur en muziekvereniging Prinses Marijke zal het comité 4en5 mei Geldermalsen voor de vierde keer de herdenking organiseren. Zoals gebruikelijk met een Stille Tocht vanaf het marktplein naar de begraafplaats. Voor informatie www.4en5meigeldermalsen.nl