• En boerderijwinkel in Rivierenland

    Platteland Rivierenland

Platteland Rivierenland in oprichting biedt agrariërs workshop Mijn multifunctioneel landbouwbedrijf

12-09-2016, 13:00 | Lezersnieuws | Jolijn Zwart-van Kessel

Op maandag 3 oktober van 9.30-12.00 uur vind op herenboerderij De Kortenhof de eerste Academy workshop plaats van het in oprichting zijn de nieuwe netwerk Platteland Rivierenland.

In de eerste academy workshop 'Mijn multifunctioneel landbouwbedrijf' kunnen ondernemers met een 'Werkblad van de Toekomst' aan de slag met hun eigen bedrijf.

De workshop is bedoeld voor bedrijven die zich willen oriënteren op verbreding en zoeken naar activiteiten die bij hen als persoon en hun type bedrijf passen. In de workshop kijken we naar de wortels van het bedrijf, naar uw drijfveren en kernwaarden en gaan dan dromen over het ideale bedrijf. En daarna zetten we het om in praktische acties om het bedrijf te ontwikkelen richting het droombedrijf van de agrariër.

Op maandag 7 november 2016 vindt de tweede Academy workshop plaats op Boerderij en winkel Schuttershof in Well. Deze gaat over het inrichten en vermarkten van de ideale boerderijwinkel en is vooral bedoeld voor iedereen die aan huisverkoop doet of een boerderijwinkel exploiteert. De workshops worden gegeven door de Wageningen UR veelal in combinatie met ervaringsdeskundigen.

Platteland Rivierenland is een netwerk in oprichting dat innovatie, vitaliteit en beleving in de agribusiness gaat bevorderen door kennisdeling en samenwerking.

Het netwerk zal lokale agrarisch ondernemers die hun bedrijf willen verbreden in één van de multifunctionele landbouwsectoren hebben zoals zorglandbouw, agrarische kinderopvang, huisverkoop of boerderijwinkel, het ontwikkelen van een streekproduct of local for local initiatieven koppelen aan kennispartners, stagiaires en andere ondernemers.

Het netwerk wordt mede richting gegeven en mogelijk gemaakt door de Rabobank West Betuwe, LTO Noord Projecten, het RBT Rivierenland, Regio Rivierenland en Helicon MBO Geldermalsen.

De dagelijkse uitvoering is in handen van initiatiefneemster en coördinator Jolijn Zwart-van Kessel, van ZwartvanKessel Advies: Katalysator van Vernieuwing.

Iedereen met een wens om samen met andere agrarisch ondernemers een nieuw plattelands initiatief te ontwikkelen kan zich bij haar melden via info@plattelandRivierenland.nl of 06-33671586. Op de website www.plattelandrivierenland.nl is alle informatie over het platform te lezen.