Roze Ontmoeting krijgt de Ien Dalesprijs

27-12-2017, 23:30 | Lezersnieuws | Initiatiefgroep Roze Ontmoetingen Regio Rivierenland

Burgemeester Dalesprijs 2018

Roze club Tiel winnaar van de Burgemeester Dalesprijs 2018

De Burgemeester Dalesprijs wordt dit jaar toegekend aan het de Roze club Tiel. De prijs wordt uitgereikt aansluitend op de jaarlijkse Burgemeester Daleslezing, die op vrijdag 2 februari a.s. in Nijmegen wordt uitgesproken door Minister Kajsa Ollongren. Naast de lezing en de uitreiking van de Dalesprijs staat een optreden van singer-songwriter Aniek Maren op het programma.

De Burgemeester Daleprijs, bestaande uit een oorkonde en een bedrag van 500 euro, is bedoeld ter ondersteuning van mensen en organisaties die zich belangeloos inzetten voor de emancipatie van minderheden, de gelijke behandeling van achtergestelde groepen of de bestrijding van discriminatie in de breedste zin van het woord.

Er is dit jaar gekozen voor de Roze club Tiel, omdat zij activiteiten organiseert voor 40+ mannen uit Tiel en uit de kleinere, landelijke gemeenten eromheen. Deze ontmoetingsgroep biedt mensen uit de regio Tiel die homoseksueel zijn of rondlopen met homoseksuele gevoelens, de mogelijkheid uit een isolement te komen. Het gaat om mensen die in een voor hen sociaal lastiger omgeving wonen, een regio waar geloof de omgang met seksuele diversiteit bemoeilijkt, en die zich niet aangetrokken voelen tot het uitgaansleven in grotere steden zoals Nijmegen.

De jury van de Burgemeester Dalesprijs geeft aan dat Roze club Tiel sinds 6 jaar, op basis

van enkele trouwe vrijwilligers en zonder financiële steun van buitenaf, laat zien wat er met een kleinschalig initiatief bereikt kan worden. De jury bestempelt de Roze club Tiel als een schoolvoorbeeld van een emancipatoire activiteit en beschouwt daarom de toekenning van de Burgemeester Dalesprijs ook als een aanmoedigingsprijs voor andere activiteiten voor LHBT groepen in het Rivierenland."

Het bestuur van COC Regio Nijmegen ondersteunt de voordracht van harte. Ap Willemsen, voorzitter van COC Regio Nijmegen, zal hen dan ook met plezier deze prijs overhandigen.

De Burgemeester Daleslezing en de uitreiking van de prijs vinden plaats in het stadhuis van Nijmegen op vrijdag 2 februari. De ontvangst is vanaf 20.00 uur, het programma begint om 20.30 uur en is voor iedereen toegankelijk.

Meer informatie over de lezing en de prijs is te vinden op www.daleslezing.nl.

0049 17682365571

Contactpersonen van de Roze Ontmoeting in Tiel en de Regio Rivierenland zijn: Ton Jansen (0418 581 467) en Cees Anker (06 411 33 031)