Stijging eenzaamheid in regio Gelderland -Zuid

21-09-2017, 11:11 | Lezersnieuws | Team communicatie

Vandaag start de week tegen eenzaamheid. Uit onderzoek (Gezondheidsmonitor 2016) van GGD Gelderland-Zuid blijkt dat er in vergelijking met vier jaar geleden meer mensen eenzaam zijn. De Gezondheidsmonitor is uitgevoerd in alle 16 gemeenten onder volwassenen (19+) . Het percentage eenzamen verschilt sterk per gemeenten.

Eenzaamheid in Gelderland-Zuid

Uit het onderzoek blijkt een toename van het aantal mensen in de regio dat ernstig of zeer ernstig eenzaam is: van bijna 8% naar ruim 9%. Landelijk is 10% van de volwassenen eenzaam. Mensen tussen de 35-65 jaar zijn het vaakst eenzaam. Uitkomsten uit de Gezondheidsmonitor 2016 die de stijging van eenzaamheid kunnen verklaren zijn:

- inwoners hebben minder contact met de buren,

- minder mensen krijgen bezoek of gaan op bezoek,

- minder mensen doen verenigingswerk,

- minder mensen besteden tijd aan een hobby,

- mensen onderhouden vaker contact per telefoon of internet.

Grote verschillen per gemeente

Per gemeente verschilt het percentage eenzamen sterk. Het minst eenzaam zijn mensen in Neder-Betuwe en Geldermalsen (6%). Het hoogste percentage eenzamen zien we in de gemeenten Nijmegen (12%) en Tiel (11%).

Gevolgen eenzaamheid

Uit onderzoek blijkt dat eenzaamheid grote gevolgen kan hebben voor de gezondheid. Eenzaamheid verhoogt het risico op ziekte van Alzheimer. Het vergroot de kans op het krijgen van hartaandoeningen. En eenzaamheid kan leiden tot depressie en suïcide.

Zelf veel aan doen

Goede sociale contacten en variatie in sociale relaties verminderen eenzaamheid. Houd de mensen met wie je goed contact hebt vast. Dus ook als na verhuizen of verandering van baan. Zorg dat je altijd mensen hebt om op terug te vallen. En zorg dat je de contacten met familie, vrienden, buren en collega's goed onderhoudt. Ook actief blijven helpt. Mensen die vrijwilligerswerk doen zijn namelijk minder eenzaam. Kijk voor meer informatie of tips op www.eenzaam.nl

Gezondheidsmonitor 2016

Najaar 2016 vulden ruim 43.000 inwoners van regio Gelderland-Zuid een vragenlijst in. In de vragenlijst stonden vragen over hun gezondheid en leefstijl en sociale omgeving. Alle GGD'en in Nederland voerden dit onderzoek tegelijk uit. Er is samengewerkt met het CBS en RIVM. In de vragenlijst is een set van 11 vragen opgenomen om eenzaamheid vast te stellen.