• Speeltuintje in Varik

    I. Schinkelshoek

Toekenning uit Leefbaarheidsfonds gemeente Neerijnen voor speeltuintje Varik

13-12-2018, 20:09 | Lezersnieuws | Ida

De renovatie van het speeltuintje aan de Meester Heblystraat/Dr. D.M. van Londenstraat/Ds. Hulstijnstraat in Varik is met de toekenning van € 10.000 uit het Leefbaarheidsfonds van de gemeente Neerijnen een grote stap dichterbij gekomen.

Aan het begin van dit jaar heeft initiatiefneemster Wieteke van ’t Hoofd de Dorpstafel Varik-Heesselt gevraagd mee te denken over het renoveren van het speeltuintje. De huidige toestellen dateren uit midden jaren negentig en zijn veelal ongeschikt voor peuters en jonge kleuters. “De trap van de glijbaan heeft ronde treden, die kunnen de jongste spelers niet zonder begeleiding beklimmen, de schommels hebben plankjes en ook op de wipmotor ontbreekt een stoeltje, waardoor de kleintjes altijd vastgehouden moeten worden”, aldus Wieteke. 

Eerder dit jaar is een bijdrage van het Varik’s Belang toegezegd en heeft de, veelal door lokale ondernemers gesponsorde, prijsvraag op de jaarmarkt een mooi bedrag opgehaald.

“Nu een aanzienlijk deel van de financiering zeker is gesteld, gaan we met leveranciers aan tafel om een gedetailleerd plan uit te werken. Natuurlijk wordt er ook input van de kinderen van de basisschool gevraagd” zegt Roeland Grip, secretaris van de Dorpstafel. "Meedenkers/-doeners zijn overigens altijd welkom!".

Zodra het ontwerp gereed is, wordt dit gedeeld met het dorp. Het streven is met zoveel mogelijk helpende handjes uit het dorp in het voorjaar te starten met de renovatie.

Vragen en of ideeën: dorpstafel@gmail.com.
Communicatie over de voortgang volgt o.a. via www.varik.nl.