Toekomst van Beesd

19-11-2017, 12:30 | Lezersnieuws | Cor Tax

Naar aanleiding van het stukje in deze krant van vorige week betreffend de woningbouw in Beesdblijkt opnieuw dat 'onze' gemeente raad echt niet weet wat er in Beesd aan de hand is, weet deze raad van Geldermalsenwel dat Beesd een onderdeel uit maakt van hun gemeente?

Ik verbaas mij iedere keer als voor mijn werk in andere plaatsen kom, wat voor geweldige nieuwbouw er overal plaats vindt.

Daar er jaren geleden verkeerde grondaankopen zijn gedaan met goedkeuringvan de verschillende raden van onze gemeente zijn de inwoners van Beesd nog steeds de pineut en de gehele ontwikkeling en groei van ons fantastiche dorp stagneert. Onze jeugdige bewoners kunnen zich niet vestigen in hum geboorte dorp en dat is toch een normale gedachtegang, wonen bij familie, vrienden, sport en andere sociale bezigheden. Ja, en dan de senioren die zijn helemaal de klos. Door de landelijke vergrijzing. ja ook in Beesd, kunnen zij helemaal geen kant op. Er zijn nu eenmaal een beperkt aantal seniorenwoningen(waarvan veel zeer verouderd) en die komen gelukkig maar sporadisch leeg. Door deze ontwikkeling is de gehel doorstroming stil komen staan.

We weten allemaal nog dat er in het midden van de negentiger jaren, vorige eeuw, er grootse plannen waren voor nieuwbouw op de 'Garstkampen' het gebied tussen de Parweg en de A. Kuijperweg. Boomgaarden werden gerooid , vergaderingen belegd allemaal naar het Betuwestrand voor informatie, maar toen werd het stil en zien nu enkel maisvelden. Ik hoop dat de gemeenteraad zich realiseert dat we 2018 bereiken en dus ruim 20 jaar verder zijn en zij dit jaar hun besluit herzien en eindelijk 'ons' Beesd weer toekomst geeft.

En als het echt niet anders kan geef ik de bewoners van Beesd de raad om met de volgende gemeente raadverkiezingen op een partij te stemmen die wel aan 'ons' Beesd denkt en ons verder brengt dan de huidige partijen.

Cor Tax

Middenstraat 34

Beesd