Vanaf 10 September Beter Standby voor minima en vluchtelingen

05-09-2016, 10:40 | Lezersnieuws | marijke van den bosch

GELDERMALSEN - In Geldermalsen en omgeving zijn veel mensen die om welke reden dan ook langdurig moeten rondkomen van een minimaal inkomen. Of mensen die plotseling een heel nieuw bestaan moeten opbouwen. Denk aan minima, ouderen met weinig of geen pensioen en vluchtelingen die hier worden gehuisvest. Natuurlijk zijn er uitkeringen en voorzieningen maar lang niet iedereen weet daar toegang toe te krijgen en bovendien, als je er langdurig op aangewezen bent kan een kleine pech - een gescheurde winterjas - al een grote ramp zijn. Vanaf 10 september is het pand aan de Rijnstraat 64, omgedoopt tot Standby 64, voor hen open.

Wij, drie burgerinitiatieven die zich achter de schermen op uiteenlopende manieren inzetten voor minima en vluchtelingen, zorgen van hieruit dat huisraad, kleding, speelgoed en andere spullen van de ene naar de andere eigenaar gaan. Gratis, voor mensen die het nodig hebben. Dit vond eerder plaats vanuit lekke schuurtjes, huiskamers, zolders, garages, maar we hebben van de gemeente dit pand voor gezamenlijk gebruik in bruikleen gekregen. We zijn er reuzeblij mee want we kunnen nu letterlijk beter standby staan voor een van onze kerntaken "spullenhulp".

Onze vrijwilligers zijn veelal ervaringsdeskundig, omdat ze zelf tot minima behoren of behoorden, of omdat ze vluchtelingen bijstaan in hun eerste tijd in de gemeente. We vormen netwerken van praktische hulp, informatie en activiteiten en hebben elk een eigen werkwijze, maar we ondersteunen elkaar en werken samen waar dat kan. Dit geldt dus zeker op gebied van "spullenhulp". Dit vindt vanaf nu in Standby 64 plaats:

"Praktische Hulp Vluchtelingen Geldermalsen" richt zich vooral op woninginrichting en fietsen voor vluchtelingen die nieuw in Geldermalsen komen.

"Stichting Helping Hands" en "Help Elkaar Geldermalsen" richten zich m.n. op kleding, schoenen, speelgoed, huisraad, maar ook daar zijn fietsen welkom. Minima, dus ook vluchtelingen, kunnen zelf lid worden van deze groepen via de Facebookpagina's of gewoon langskomen op de Rijnstraat 64.

Openingstijden voor uitgifte zijn Zaterdag 9-12 u, Dinsdag 15-18 u, Woensdag 12-17 u, Donderdag 9 -12 u.

Ontvangst van spullen kan tijdens openingstijd of op afspraak. We zoeken altijd spullen. Gunt u die een tweede leven en wilt u ze duurzaam doorgeven? Laat het ons weten via:

- helpelkaargeldermalsen@gmail.com

- www.stichtinghelpinghandsgeldermalsen.nl

- www.praktischehulpvluchtelingengeldermalsen.nl