• gebak met logo

    Meta van Bergeijk-van Kuilenburg
  • bestuur met de vlag met logo

    Angelique Breugem-Aben
  • de bloemen worden uitgedeeld d

    Meta van Bergeijk-van Kuilenburg

Vriendenstichting zet bewoners De Wittenberg te Haaften in de bloemen

11-06-2019, 22:51 | Lezersnieuws | Stichting vrienden Zorgcentrum De Witten

Stichting Vrienden Zorgcentrum De Wittenberg te Haaften is op 10 juni 1999 opgericht met als doel extra financiële middelen te verwerven. Hierdoor kunnen t.b.v. de bewoners van De Wittenberg zaken bekostigd worden die buiten het zorgbudget vallen. Zo konden in de achterliggende 20 jaar een rolstoelbus en een duofiets aangeschaft worden, maar ook kleinere zaken die het leven veraangenamen, zoals bijv. een CD-speler, boeken, etc. Tevens werd bijgedragen aan de aanschaf van een labyrinthfiets en een belevenistafel; binnenkort wordt een braintrainer besteld.

In 2018 is de aanleg van een belevenistuin achter het zorgcentrum gerealiseerd. Hiermee is een grote wens van De Wittenberg in vervulling gegaan.

De Stichting is hiervoor geheel afhankelijk van donaties, giften en shenkingen door particulieren, bedrijven, kerken, e.d. Ook hebben enkele fondsen een bijdrage geleverd.

Op dinsdag 11 juni werd stil gestaan bij het 20-jarig bestaan van de Vriendenstichting. Tijdens een gezellig samenzijn met de bewoners werd onder het genot van koffie met gebak hieraan aandacht besteed. Bij die gelegenheid werd een vlag met het logo van de Stichting gepresenteerd.

Om allen in de feestelijkheden te laten delen, werden vervolgens bossen chrysanten uitgedeeld voor de huiskamers en bewoners. Lewis Flowers te Tuil was de sponsor hiervan, die wij hierbij dan ook hartelijk bedanken.

De Vriendenstichting is zaterdag 15 juni aanwezig met een kraam op de jaarmarkt te Haaften. Daar is weer de befaamde Wittenberg-kruidkoek te koop. Tevens zijn mooie prijzen te winnen bij het enveloppenspel en kan men meedingen naar een goed gevulde boodschappenmand. De opbrengst van dit alles komt geheel ten goede aan de bewoners van De Wittenberg.