Waalzinnig organiseert Petitie tegen de hoogwatergeul Varik Heesselt

09-11-2017, 15:30 | Lezersnieuws | Ernest Cartigny

Beste inwoners van Varik en Heesselt,

Dat het stil was in de media over Waalzinnig wil niet zeggen dat de harde kern van Waalzinnig stil heeft gezeten.

We hebben veelvuldig overleg gehad met mensen van het Atelier Varik, dhr. Frank Spaargaren en landelijke politici. Ook hebben we de lijvige rapporten door moeten werken die door het Atelier zijn geproduceerd.

U heeft vermoedelijk hierover al gelezen op internet maar anders: de brief van Spaargaren aan de Tweede kamer (https://www.waalzinnig.nl/) artikel in de Gelderlander (https://www.gelderlander.nl/rivierenland/oud-topambtenaar-waarschuwt-voor-slachtoffers-bij-hoog-water-varik~a75ab2db/) artikel in vakblad Waterforum (http://www.waterforum.net/varik-heesselt-nadruk-op-natuur-bedreigt-waterveiligheid/)

We naderen nu een belangrijke fase in de besluitvorming.

16 november (20.00 uur ) vergadert de gemeenteraad over de MIRT. De raad wil de wethouder (die in de stuurgroep mee praat over de te kiezen oplossing) een boodschap meegeven over welke oplossingsrichting de gemeenteraad voorstaat.

20 november (19.30uur) is er bij het Waterschap Rivierenland een extra commissievergadering over waterveiligheid.

Bij beide vergadering zullen wij aanwezig zijn, wilt u ook aanwezig zijn? De vergaderingen zijn openbaar! Wilt u inspreken (ook dat is uw recht) dan moet u zich aanmelden bij gemeente/waterschap.

Op 6 december is dan de vergadering van de stuurgroep waar het voorkeursalternatief wordt gekozen. De locatie en tijdstip zijn niet bekend.

PETITIE

Op 23 november is er een algemeen overleg Water in de Tweede Kamer. Wij willen tijdens dit overleg een petitie aanbieden die natuurlijk door zoveel mogelijk mensen ondertekend moet worden. Je kunt de petitie vinden op:

https://www.petities24.com/geen_binnendijkse_hoogwatergeul_varik_heesselt