• Leden van GroenLinks West Betuwe

    Marjolein den Hartog / kissmyarts

Zaterdag 30 juni zal de nieuwe afdeling Groenlinks West Betuwe voor het eerst meedoen aan de landelijk huis aan huis dagen van G

24-06-2018, 21:45 | Lezersnieuws | daan

De echte campagne start pas begin september. Op de Algemene ledenvergadering van 28 augustus zullen de leden de kieslijst met de kandidaten en het definitieve programma vaststellen. Het campagneteam staat klaar om daarna aan de slag te gaan om Groenlinks in West Betuwe op de kaart zetten.

Groen, sociaal en open zijn de kernwoorden van het programma van Groenlinks. Energieneutraal 2030 is een belangrijke ambitie die we actief en constructief zullen steunen. Daarnaast koesteren wij het prachtige landelijke karakter van West Betuwe. Op sociaal vlak zetten we ons in voor gelijke kansen voor alle inwoners, vitale kerngemeenschappen met goede voorzieningen, ieder uniek en met elkaar in verbinding. Een open gemeente is een uitnodigende gemeente. Een open en transparante cultuur tussen raad en college, en tussen de gemeente en haar inwoners. Van burgerparticipatie naar overheidsparticipatie.

Sympathiseer je met de Groenlinks idealen? Meld je dan aan om een steentje aan de campagne bij te dragen, zodat we Groenlinks in West Betuwe op de kaart zetten. Stuur een mail naar westbetuwe@groenlinks.nl of kijk op onze site https://westbetuwe.groenlinks.nl