• artistieke impressie workshop

    Maggy Bloem

workshop rouw en verlies

15-11-2019, 14:59 | Lezersnieuws | Mozai

Esther Zondag (therapeute, specialisatie rouw en verlies) en Maggy Bloem (creatieve begeleiding bij rouw en verlies) hebben samen gewerkt aan een creatieve workshop rondom het thema rouw en verlies. Veel gebeurtenissen in ons leven, zoals bijvoorbeeld overlijden, dementie, scheiding, verlies van werk, veroorzaken een gevoel van rouw of verlies. In deze workshop is ruimte om dit rouw- en verliesproces vorm te geven met gebruik van diverse materialen. Herkenning en erkenning van emoties vindt plaats in een kleine groep deelnemers onder professionele begeleiding van Esther en Maggy. Voor meer informatie over de workshop en de begeleiders:

www.estherzondag.nl          www.mozai.nl  

06-1243 3223                          06-1322 2331