• De deelnemers met hun oorkonde, rechts Nomi Havelaar van Stichting Landschapsbeheer Gelderland

    Jacqueline van Rooij

Op weg naar meer biodiversiteit in de openbare ruimte

12-10-2019, 12:24 | Lezersnieuws | jacqueline

Woensdag 9 oktober jl. was de afronding van de meerdaagse cursus Ecologisch beheer voor de groene ambtenaren in de Betuwe. Deelnemers van de gemeenten West Betuwe, Culemborg, Buren, Neder-Betuwe, het Waterschap Rivierenland en de AVRI hebben met veel enthousiasme diverse mogelijkheden verkend om méér biodiversiteit te krijgen in de Betuwe.  

Gedurende de cursus hebben diverse deskundigen van onder meer de Vlinderstichting, Groene Cirkel Bijenlandschap en Biodivers hun kennis en ervaringen gedeeld. De mensen die dagelijks in het groen werkzaam zijn, hebben zowel theorie als praktijkvoorbeelden van biodiversiteit in de openbare ruimte opgedaan. Duidelijk is dat er goede voorbeelden in diverse gemeenten zijn, dat is een mooie opmaat om dit verder uit te breiden naar het Betuwe Bijenlandschap. Daar is naast politiek draagvlak ook inzet van bewoners, agrariers en bedrijven voor nodig. 

De cursus is het initiatief van Bij Bewust Betuwe en is verzorgd door Stichting Landschapsbeheer Gelderland.