• Geestelijk verzorgers Centrum voor Levensvragen Rivierengebied

    SZR

Centrum voor Levensvragen Rivierengebied start met geestelijke verzorging thuis

23-10-2019, 16:14 | Lezersnieuws | Angela

Op 17 oktober jl. is het Centrum voor Levensvragen Rivierengebied officieel van start gegaan met geestelijke verzorging thuis. Doordat steeds meer mensen thuis blijven wonen als ze ziek zijn, of wanneer ze oud worden, is er meer behoefte aan begeleiding van een geestelijk verzorger in de thuissituatie.
Geestelijke verzorging thuis is niet alleen bedoeld voor kinderen en volwassenen in de palliatieve fase en hun naasten.  Ook mensen van 50 jaar en ouder die worstelen met levensvragen kunnen thuis geestelijke verzorging krijgen”, aldus Janine van Walraven, coördinator Netwerk Palliatieve Zorg  Rivierengebied. “

Levensvragen raken de betekenis van het bestaan, de zin van het leven. Het zijn vragen die kunnen opspelen wanneer iemand te maken krijgt met een ongeneeslijke ziekte en een beperkte tijd van leven. Maar ook door verlies van werk, relatie of verlies van mogelijkheden door (chronisch) ziek-zijn of een ingrijpende gebeurtenis in het leven.  Ook vragen rond geloof en spiritualiteit horen hierbij

Wanneer kunnen mensen hulp inroepen van een geestelijk verzorger?
Janine van Walraven: “Het is raadzaam om hulp in te roepen van een geestelijk verzorger van het Centrum voor Levensvragen als iemand steeds vaker worstelt met levensvragen en daar zelf niet uitkomt. Een geestelijk verzorger kan daarover met de hulpvrager in gesprek gaan en professionele begeleiding bieden”.
Aan het Centrum voor Levensvragen zijn geestelijk verzorgers verbonden met verschillende achtergronden, ervaringen en speciale kennisgebieden. Zo zal er altijd een geestelijk verzorger zijn die aansluit bij de vraag en behoefte.

Hoe kunnen mensen zich aanmelden?
Aanmelden kan telefonisch T 085-4000021 of per mail cvlrivierengebied@gmail.com. Dit kan de hulpvrager zelf doen, maar ook naasten, een professional (bijvoorbeeld een huisarts, wijkverpleegkundige, sociaal wijkteam) of vrijwilliger. Na een telefonische intake wordt een geestelijk verzorger benaderd die past bij de vraag en achtergrond. De geestelijk verzorger neemt zo spoedig mogelijk contact op met de hulpvrager en maakt een afspraak. De gesprekken vinden thuis plaats of op een andere locatie als dat gewenst is. Het aantal gesprekken wordt in overleg met de geestelijk verzorger bepaald.