• Informele discussies in de raaadszaal over de herinrichting van de Herman Kuijkstraat

    Wim Timmermans

Drie varianten voor herinrichting Herman Kuijkstraat

GELDERMALSEN Het college van Burgemeester en Wethouders in Geldermalsen heeft drie varianten ontwikkeld om de Herman Kuijkstraat herin te richten. Met omwonenden en belanghebbenden zijn de voor- en nadelen besproken. Nu gaat het college een voorkeursvariant kiezen. Die wordt in de commissie Grondgebied besproken en dan aan de raad voorgelegd.

Dinsdagavond is de verkeersproblematiek in de Herman Kuijkstraat besproken in de gemeentehuis. Het college had een drietal varianten uitgewerkt om de huidige problemen op te lossen. Omwonenden, ondernemers, scholen en andere belanghebbenden waren uitgenodigd om in een informele setting de varianten te bespreken. En om de voor- en nadelen per variant te benoemen.

ONVEILIG Het college vindt de straat "objectief niet onveilig. In de periode 2014 – 2016 zijn geen verkeersongevallen door de politie geregistreerd". Wel constateert het college: ,,Bewoners, ondernemers en verkeersdeelnemers ervaren de straat wel als onveilig." Dat komt door de beperkte ruimte. En de grote verschillen tussen de verkeersdeelnemers, kleine kinderen fietsen tussen de vrachtwagens.

De eerste variant lijkt erg op de huidige situatie. Er is autoverkeer in twee richtingen, vrachtverkeer mag alleen in oostelijke richting. Het wegprofiel wordt ideaal ingericht voor fietsers en voetgangers. Maar er moet grond aangekocht worden en dat is moeilijk. Ook blijft het autoverkeer dominant.

In de tweede variant is er alleen verkeer (auto en vracht) in oostelijke richting geoorloofd. Er was meteen discussie of het niet eerder in de andere richting zou moeten. Nadeel is dat doorgaand verkeer naar de omliggende wijken uitwijkt.

In de derde is er geen gemotoriseerd verkeer in de straat. Er komt veel ruimte beschikbaar. Maar de auto is de dupe; die moet nog meer omrijden via omliggende wijken en wegen.

Wethouder Ton van Maanen (SGP) schetste het vervolg. Het college neemt de resultaten van de avond mee en kiest een voorkeursvariant. Op 29 maart wordt die variant aan belanghebbenden gepresenteerd. Zij kunnen zich dan voorbereiden op de vergadering van de commissie Grondgebied van 3 april. De belanghebbenden kunnen raadsleden aanspreken of tijdens de vergadering inspreken. De gemeenteraad kiest dan eind april de definitieve variant.