Auto-cratie

Persoonlijk vind ik het niet verdacht als iemand zwart is, maar wel als iemand een Mitsubishi Outlander rijdt. Sterker nog, als de berijder ook nog Crocs draagt, vind ik dat de smaakpolitie meteen een straatverbod moet opleggen! Wel grappig dat wanneer een politieman een fout maakt er meteen sprake is van een "dikke error in de Nederlandse samenleving". Over generaliseren gesproken. Heb Saskia van Kessel overigens geadviseerd ook een AUWtlander te gaan rijden, krijgt zij misschien ook een keer excuses van de politie.

Hoe zou onze gemeenteraad eigenlijk met minderheden omgaan? Volgens mij zijn er binnen een fractie regelmatig raadsleden met een afwijkende mening maar dwingt fractiediscipline hen om met de meerderheid mee te stemmen. Las onlangs ook dat een kleine partij in het bijzijn van een gedeputeerde twijfels uitte over de fusie met Neerijnen en Lingewaal. Als reactie daarop stelde een raadslid van de coalitie dat dit "slechts tegenwerpingen zijn van twee kleine partijen in onze raad", om vervolgens ontspannen achterover te leunen. Stoere praat om de gedeputeerde even te laten zien wie hier de baas is maar allerminst respectvol naar minderheden. Als je van burgers verwacht dat zij zich positief opstellen naar minderheden en andersdenkenden, is het misschien een idee om dat eerst zélf in de praktijk te brengen.

Geldermalsen polariseert verder. Voor- en tegenstanders van de oude azc-plannen blijven berichten posten die wel de medestanders maar niet de tegenstanders overtuigen. Leuk dus maar zo komen we geen stap verder. Laat het beeld varen dat de tegenstanders weigeren om mensen in nood te helpen. De opvang tijdens de evacuatie van ons dorp in 1995 was zo hartverwarmend omdat degenen die ons onderdak gaven, zeker wisten dat wij weer teruggingen. Veel Nederlanders hebben niets tegen tijdelijke hulp, maar hebben angst voor cultuurnivellering, verlies aan zekerheid, waarden en normen. Niet het gebrek aan menslievendheid, maar het ontbreken van tijdelijkheid voedt de tegenstand. Ik betwijfel of wij ooit nog een azc krijgen. In het filmpje over de fusie (geldermalsen.nl/gnl) wordt gesuggereerd dat we zonder fusie de gaten in de weg niet meer op tijd dicht krijgen. Maar als je een gat in de weg al ingewikkeld vindt, kun je dan een azc wel in goede banen leiden?

Moet wel zeggen dat ik het college van B en W moedig vind. Ze heeft veel (terechte) kritiek gekregen maar met name de persoonlijke verwensingen gaan hen natuurlijk niet in de koude kleren zitten. Waar anderen allang hun biezen hadden gepakt, kiest ons college niet voor de weg van de minste weerstand en op zichzelf dwingt dat respect af. Laten we die sterke houding koesteren en, rekening houdend met meningen en angsten van meerderheden én minderheden, de draad weer oppakken na de vakantie.

Fijne zomer!

Remco van Zadelhoff