Bruggen bouwen met de ondernemers

Neerijnen is een unieke gemeente op een unieke locatie in Nederland. Ondanks deze unieke ligging blijkt dat een aantal dorpen in onze gemeente een flinke uitdaging heeft om de leefbaarheid en de voorzieningen op peil houden. Juist nu is het dan ook belangrijk dat het contact tussen de gemeente en de ondernemers zo optimaal mogelijk verloopt met voldoende ruimte om te ondernemen.

Ondernemen in de huidige tijd vergt snelheid, wendbaarheid en een toekomstgerichte benadering De gemeente dient hier dan ook rekening mee te houden bij de planvorming zoals bijvoorbeeld voor de nevengeul. VVD Neerijnen heeft dan ook zowel aan het college als aan Rijkswaterstaat een aantal bedenkingen meegegeven over de MIRT verkenning en de BARRO. Om te voorkomen dat ondernemers investeringen uitstellen of stoppen in het betreffende gebied is snelle besluitvorming en duidelijkheid cruciaal. De tweede voorwaarde om de leefbaarheid op peil te kunnen houden bij de komst van een nevengeul is de verbetering van de infrastructuur (zowel op de weg als digitaal).

Naast een nieuwe provinciale weg tussen Waardenburg en Tiel heeft de VVD fractie ook aangegeven dat de mogelijkheden voor een nieuwe (fiets/loop-) brug over de Waal tussen Varik-Heesselt, de Bommelerwaard en het land van Maas en Waal nader bekeken dienen te worden. Hiermee wordt dan letterlijk een brug geslagen tussen bijvoorbeeld de recreanten en de recreatieve ondernemers met de beschikbare voorziening in het gebied en kan ook de veiligheid verbeterd worden.

Tot slot meer mogelijkheden om een bedrijf op te richten of uit te breiden en ook meer woningbouw toe te laten op plekken vlakbij of om de dijk. Mogelijk kan er een fonds vanuit de compensatiegelden gericht worden op nieuwe initiatieven of uitbreidingen van ondernemers in het gebied te stimuleren.

Sten Nouwens

VVD Neerijnen

sten.nouwens@neerijnen.nl