Creëren of slopen?

door Rob van Veen en Remco van Zadelhoff

Deze week geen column die analyseert, prikkelt, spot, uitdaagt of een spiegel voorhoudt, maar een oproep in het kader van de participatiesamenleving.

Scouting Graaf van Gelre Geldermalsen, die in enkele jaren tijd is gegroeid naar een vereniging waar 140 kinderen wekelijks zingeving, voldoening en energie opdoen en die participeert bij de 4 mei-herdenking en Koningsdag, krijgt volgende week van de gemeente een voor hen perfect passende plek toegewezen: de Lingehuislocatie. Een mooie lap grond van 7.000 m2, maar wel zonder Lingehuis. Dat wordt gesloopt omdat, zo concludeert de gemeente: "gezien de huidige staat van het gebouw en de leeftijd het niet rendabel wordt geacht het gebouw op te knappen".

Die conclusie is correct vanuit beleggersperspectief: nieuw bouwen is immers goedkoper dan opknappen. Echter, voor een specifieke gebruiker als de Scouting is het pand zeer waardvol. Voor een nieuw pand ontbreken de middelen en bovendien is een oud pand meer Scoutproof , er hoeft niet op een krasje te worden gekeken. Waar het pand voor Lingefilm dus echt niet meer kan, is dit sobere gebouw voor Scouting juist perfect. Er staan nu al 40 kinderen op de wachtlijst maar groei zonder gebouw is onmogelijk.

Sloop van het Lingehuis kost de gemeenschap € 30.000,- en laat Scouting Geldermalsen niet groeien maar slinken. Laat de sloophamer nog even rusten en geef Scouting een kans!

Maak een plan van aanpak dat zorgt voor een veilig onderkomen: elektrische voorziening moet worden gekeurd volgens NEN 3140 en dak moet worden aangepakt met hulp van vrijwilligers (scheelt kosten) en sponsoring.

De gemeente stelt max. € 15.000,- (50% van de sloopkosten) ter beschikking voor bouwmaterialen, op voorwaarde dat Scouting zelf binnen 1 jaar hetzelfde bedrag via sponsoren werft.

Scouting heeft een bouwkundige keuring laten uitvoeren die bewijst dat dit kan. De buurt is er blij mee en je laat de burgers zien dat de gemeente met minder geld duurzaam investeert in de samenleving. Bovendien strategisch interessant. Met een nieuw onderkomen kan die mooie grond de komende 30 jaar immers niet voor woningbouw worden ontwikkeld terwijl dat met een oud pand eerder zou kunnen. Bovendien maakt een levendige scouting ons aantrekkelijker als vestigingsplaats.

Scouting Geldermalsen speelt een maatschappelijk relevante rol in de jeugdzorg in Geldermalsen. Werk mee aan behoud van het gebouw middels cocreatie en participatie.