Dorpsbedrog

Als leiders de verbinding willen herstellen grijpen ze naar gemeenschappelijke symbolen. Het Wilhelmus op 26 januari was daar een mooi voorbeeld van. Laten we hopen dat de collectieve zangkwaliteit van raad en college niet symbool staat voor de toekomstige besluitvormingskwaliteit.

Enkele maanden geleden kreeg wethouder van Meygaarden (Dorpsbelangen) op initiatief van D66 en o.a. gesteund door het CDA een forse gele kaart vanwege gebrekkige communicatie inzake het medische gedeelte van de Pluk. De CDA fractie liet vorige week tijdens het AZC debat weten dat iedereen een tweede kans verdient maar kan dus kennelijk niet tellen. Onze conclusie is dat het uitgesloten is dat deze raad als collectief ooit nog haar tanden laat zien. Daarmee knaagt de raad aan de wortels van de democratie die zij zelf zegt te koesteren. Overigens is de burgemeester zélf helemaal niet zo scheutig met tweede kansen, getuige de aangifte die zij heeft gedaan tegen iemand die gelekt heeft, ook al heeft diegene daarvoor excuses gemaakt.

Dat het college niet naar huis is gestuurd komt mogelijk omdat veel fracties (terecht) vinden dat ook zij fouten hebben gemaakt. Met name de uitlatingen van de PvdA hierover zijn hoopvol. Verder betitelde deze fractie het college van B&W als "regentesk" terwijl de burgemeester partijgenoot is. Die moed waarderen wij!

Ronduit stuitend was de verklaring van Dorpsbelangen. Bij monde van voorzitter Ed Goossens verklaarde deze partij dat ze niet wist van het grootschalige AZC. De snelle pijn methodiek had hen verrast. Wat een onzin! Denkt u nou echt dat het college haar nek zo uitsteekt zonder van tevoren steun te krijgen van een raadsmeerderheid? Dorpsbelangen had tevoren haar zegen gegeven aan de plannen maar trok die steun in nadat ze zag dat de burgers hen daarop mogelijk zouden afrekenen. Ze hebben het college belazerd en foppen nu ook de burger door met krokodillentranen te verklaren dat ze van niets wisten.

Het college beloofde plechtig eerst in contact te treden met de burgers (bottom-up). Het is dan ook onbegrijpelijk dat zij enkele dagen later toch weer kiest voor de top-down benadering door aan Dijkhoff te vragen om de knoop door te hakken. Dat had het college vóór 16 december kunnen doen, niet nu. De timing kon niet ongelukkiger.

Het college heeft de opdracht van de raad gekregen het vertrouwen te herstellen. Maar met name raadsfracties van coalitiepartijen hebben hierin zelf ook een verantwoordelijkheid. Dorpsbelangen heeft er bewust voor gekozen dit proces af te trappen met aperte onwaarheden. Het college bevestigt haar regenteske gedrag door een top-down benadering te propageren. Deze handelwijzen tasten de geloofwaardigheid van de gemeente verder aan in plaats van dat ze bijdragen aan het noodzakelijke herstel. Wij dagen u uit om uw koers te wijzigen. U zegt het te willen, en u kunt het vast.

Rob van Veen en Remco van Zadelhoff