• GBN-fractieleider Petra van Kuilenbirg

Geen woorden maar daden

GBN heeft eind vorig jaar het besluit genomen om de vergaderingen van het presidium niet meer bij te wonen. Wij zijn van mening dat wij als oppositiepartij ons werk niet goed kunnen doen omdat de fractievoorzitters een besluit hebben genomen waar wij niet achter kunnen staan en waarover met de raad geen overleg is gevoerd. Wij werden voor een voldongen feit geplaatst. Daarom hebben wij besloten om voortaan alles in de openbaarheid aan de orde te stellen.

Over openbaarheid gesproken: daar houden wij van en in de laatste raadsvergadering hebben wij de raad in alle openbaarheid op de hoogte gebracht van het feit dat de VVD-fractie geen vertrouwen meer heeft in haar eigen wethouder en ook een andere samenstelling van de coalitie zou willen. De VVD heeft GBN hierover gesproken, waarbij de SGP ook op de hoogte is gesteld. Wij hebben de VVD de gelegenheid geboden om deze nieuwe ontwikkeling aan de raad te melden. Toen dat niet gebeurde, hebben wij dat gedaan omdat wij vinden dat de raad en de burgers recht hebben op deze informatie.

Ook vindt GBN het belangrijk dat afspraken worden nagekomen: geen woorden maar daden. Een voorbeeld hiervan is de toezegging van de coalitie om bij de komst van een nieuwe burgemeester van 4 naar 3 wethouders te gaan. Wij hebben nu een nieuwe burgemeester maar er zijn nog steeds 4 wethouders: wel woorden maar geen daden?

Tenslotte wil GBN u hierbij informeren over een belangrijke ontwikkeling voor het gebied Varik-Heesselt. De minister wil de gemeente dwingen om een hoogwatergeul aan te leggen, maar dat willen wij voorkomen en daarom hebben wij (GBN) een zienswijze ingediend. Hopelijk wacht de minister het lopende onderzoek in onze gemeente af en luistert zij naar de gemeente.

Petra van Kuilenburg

Gemeentebelangen Neerijnen