Moraalpolitiek

Hebt u ook zo'n hekel aan voetbal? Een spelletje dat competitief gedrag bij kinderen losmaakt, van corruptie op het hoogste niveau in Zwitserland en vervaagde normen bij de plaatselijke clubs. Dan heb ik goed nieuws voor u: onze lokale politieke leiders hebben vorige week in meerderheid besloten dat subsidie afhankelijk gemaakt kan worden van de mate waarin sportverenigingen "…actief werken aan fair play en goed gedrag". Ik heb mijn kinderen meteen ingeschreven bij een voetbalvereniging, zo blij ben ik dat de we eindelijk een gemeentelijke moraalpolitie krijgen die proces verbaal opmaakt van gedrag dat niet in lijn is met wat onze politiek leiders onder "goed gedrag" verstaan. Het maakt de wereld weer enigszins overzichtelijk!

Even leek het dat het voorstel het niet zou halen. Even daarvóór had de raad namelijk unaniem een lokaal anti-discriminatiewetje aangenomen waarin staat dat iedereen gelijk is dus ook andersdenkenden en andersroependen. Maar gelukkig is de meerderheid van de raad volstrekt inconsequent. Nota bene een liberaal van Dorpsbelangen hielp de voorstanders aan een meerderheid!

Ook mooi dat "goed gedrag" nog niet nader gedefinieerd is. Zo kan het Politbureau aan de Kuipershof naar eigen inzicht de normen van "goed gedrag" definiëren en hoeft ze niet steeds alle volksvertegenwoordigers te raadplegen, dat is immers lastig en vertraagt alleen maar.

Wel jammer dat het alleen verenigingen betreft die subsidie van de gemeente krijgen. Bij verenigingen die geen subsidie ontvangen wordt slecht gedrag nog steeds getolereerd en dat is natuurlijk een gemiste kans. Bovendien zou ik de suggestie van een heropvoedingskamp willen meegeven, waar ongewenst gedrag kan worden afgeleerd. Voor hun eigen bestwil!

Het is natuurlijk jammer dat de verenigingen dit niet zelf hebben opgepakt. Ik had last van plaatsvervangende schaamte bij het lezen van de reeks incidenten die zich de afgelopen tijd langs ons gemeentelijke sportvelden afspeelde en waarover u ongetwijfeld ook hebt gelezen. Al die misstanden had hen toch tot actie aan moeten zetten? Stelletje amateurs! Zo vraag je er natuurlijk om dat onze leiders het heft stevig in handen nemen!

Prettige wedstrijd!