Niet Lullen maar Poetsen

Als het college haar burgers net zo tijdig en hartelijk uitnodigt voor de vertrouw-herstel-sessies als voor de raadsbijeenkomst van 2 weken geleden verwacht ik geen volle dorpshuizen. Veel mensen zullen zich sowieso niet laten zien, juist omdát het vertrouwen ontbreekt. Daarom drie suggesties.

1. Stel burgers vragen op verschillende terreinen in een referendum. We mogen 6 april toch al naar de stembus voor Oekraïne en stemmen kan best over meerdere thema's (Zwitsers stemden afgelopen zondag ook over vier uiteenlopende onderwerpen). De stemhokjes staan er, maak er gebruik van! Ook zouden we een combinatie van kieskompas en leefbaarheidsbudgetverkiezing kunnen maken, waarbij antwoorden op stellingen centraal worden verzameld.

Om burgers voor te lichten en de responskwaliteit te verhogen, kunnen op de gemeentesite en in deze krant verschillende standpunten belicht worden. Voordeel van referendum en 'kieskompas 2.0' ten opzichte van de voorgestelde praatsessies: hogere participatie, antwoorden zijn al gerubriceerd en dus makkelijk te rangschikken, resultaten zijn snel beschikbaar.

2. Om van onwetendheid via begrijpen naar begrip te komen, moeten burgers transparanter geïnformeerd worden. Mensen begrijpen de financiële prikkel die bij het azc meespeelde beter als ze wordt verteld dat de gemeentelijke schuld pakweg € 80 miljoen bedraagt. De motivatie voor de voorgenomen fusie met Neerijnen en Lingewaal is ook niet helder. Als Geldermalsen fuseert, moet u wat mij betreft aantonen dat bij gelijkblijvende dienstverlening minimaal 20% op kosten wordt bespaard door economies of scale. Dát moet het uitgangspunt zijn bij een eventuele fusie, niet de vraag of wij 'stadse fratsen' willen, zoals voorstanders stellen.

3. Net zoals het vertrouwen in Feyenoord alleen groeit wanneer ze weer gaan winnen, moet ook het gemeentebestuur niet zozeer door woorden maar door daden vertrouwen herwinnen. Dus als tijdens de verkiezingscampagne een raadsmeerderheid gratis parkeren bepleit, maak daar dan werk van! Vertel als bestuur niet alleen dat er een overeenkomst met Prorail en ministerie is getekend, maar toon aan welke punten u hebt binnengehaald van de unaniem aangenomen motie "Totaalplan spoortraject Geldermalsen-Tricht" van 1 juli jl.

Bovenstaande punten herstellen het vertrouwen sneller en effectiever dan het opzetten van wij-gaan-nu-luisteren-naar-de-burger-sessies die de raad 2 weken geleden adviseerde. En volgens mij is er geen tijd te verliezen. Dus, niet lullen maar poetsen!

Remco van Zadelhoff