Popelende Politici

Voor u verder leest een suggestie. Als u alleen maar positieve verhalen wilt lezen en kritische geluiden lastig en negatief vindt, als u graag vasthoudt aan waanvoorstellingen, lees dan niet verder maar ga direct door naar de laatste zin.

Twee weken geleden kopte deze krant "Goed nieuws over De Plantage". Inderdaad wordt het een prachtige wijk. Tot zover het goede nieuws, terug naar de realiteit. Op de Plantage zijn vorig jaar 68% minder woningen opgeleverd dan voorzien. Het college, dat steevast de kritiek wegwuifde dat de prognoses veel te optimistisch waren, wordt door de realiteit ingehaald. Bijzonder dus dat de verantwoordelijk wethouder "zit te popelen om het goede nieuws over de Plantage te brengen".

En we zijn er nog niet. De provincie Gelderland eist nieuwe afspraken over het totaal aantal te bouwen woningen voor de komende 10 jaar. De provincie komt voor Geldermalsen uit op zo'n 70 woningen per jaar. Door een andere methodiek heeft het college het voor elkaar gekregen dit naar 90 te verhogen maar dat is nog altijd 30% minder dan de oorspronkelijke afspraak. Voor de grond op industrieterrein Hondsgemet is de situatie niet veel beter.

Dat we minder woningen opleveren én minder mogen bouwen is ronduit rampzalig. Geldermalsen zit met grond die steeds minder waard is maar waarvoor in het verleden ca. € 90 miljoen is geleend. Voor die waardevermindering wordt weliswaar een voorziening getroffen maar de schuld wordt er geen cent minder door. Ondertussen worden prognoses stelselmatig te rooskleurig voorgesteld, kritiek daarop weggewuifd en blijven we lekker geld uitgeven. De keerzijde van deze glimmende medaille is dat toekomstige colleges, raadsleden en burgers met de gevolgen worden belast.

Het huidige college heeft de problemen niet zelf veroorzaakt (de raad keurde het destijds goed) maar gaat er wel opportunistisch mee om. In plaats van het bijstellen van ambities zien we prachtige wegen, fraaie kruispunten en rotondes, schitterende Pluk, keurig Klokhuis, 4 nieuwe kunstgrasvelden… het lijkt niet op te kunnen. Dat is je burgers een rad voor de ogen draaien.

Ik pleit ervoor grondproblematiek, schuld en rentelasten transparant en inzichtelijk openbaar te maken. Pas dán kunnen we verstandig discussiëren over voorkeuren, keuzes en dilemma's. Dan komen we tot de essentie van politiek.

Dit alles neemt niet weg dat de Plantage een prachtige wijk wordt. Ik beveel u de informatiemarkt tijdens de open huizendag aanstaande zaterdag dan ook van harte aan. Tussen 11 en 13 uur in De Pluk.

Remco van Zadelhoff