Vanaf de wal

In deze tweede aflevering van Vanaf de wal komt Remco van Zadelhoff aan het woord. Hij introduceert zichzelf als volgt:

,,Geboren en getogen in Tricht/Geldermalsen, politiek geïnteresseerd maar niet verbonden aan een politieke partij. Zelfstandig ondernemer en als vrijwilliger betrokken bij Speeltuin Emmawijk, GO!Wheels en via de Lions Club bij Voedselbank Rivierenland. Een goed werkende democratie functioneert niet zonder vrije pers. De column, die Rob van Veen en ik om beurten schrijven, relativeert, prikkelt, draagt hopelijk bij aan het scherp houden van politici en bevordert de betrokkenheid van de inwoners bij de lokale politiek.

Raadsregie

Moest laatst denken aan de banken die met publiek geld zijn gered. Onze gemeente fungeert als bank door een Eerstelijns Centrum voor Gezondheidszorg (ECG) van € 5 miljoen voor zorgondernemers te bouwen. Het grappige is dat we nu ook het leegstandsrisico van die ondernemers overnemen. Pas als het vol is gaat dit risico naar de stichting ECG. Da's nog eens lekker ondernemen.

Met de raad had het college dit niet afgesproken, anders was de stemming voor het MFC/ECG waarschijnlijk anders gelopen. Geen wonder dus dat de VVD met een motie van afkeuring komt: de raad is immers niet juist/niet volledig voorgelicht. PvdA en D66 waren ook not amused over deze risicotoename maar steunden de motie niet omdat bij nader inzien "stukken van de afgelopen jaren" informatie bevatte die zij nog niet kenden. Op verzoek stuurt de gemeentevoorlichter mij de betreffende documenten: (1) Een notitie van 6 april 2012. (2) Verslag commissie samenleving juni 2013. (3) Punt 4.1 van het Raadsvoorstel

Komisch dat een notitie, geschreven 2 weken vóór de val van het college, door een ZZP'er die de laan uit werd gestuurd wegens schoffering van volksvertegenwoordiger Doeland er nu bij wordt gehaald. Geestig ook dat college zich beroept op informatie die het gaf in een commissievergadering (niet alle raadsleden zijn daarbij) een half jaar nádat de raad erover stemde. En ik maar denken dat uitsluitend de informatie die het college vóór de stemming naar de raad stuurt leidend is. In dat raadsvoorstel, waarover in november 2012 werd gestemd, staat bij punt 4.1.: "Specifiek voor het ECG geldt dat het leegstandsrisico bij de Stichting ECG ligt." In de risicoanalyse van de maand ervoor: "Leegstand in ECG, risico ligt bij Stichting". De raad heeft dus o.b.v. onjuiste informatie gestemd. In Den Haag betekent dat crisis maar in Geldermalsen leidt dat niet eens tot een ferme tik op de vingers van het college.

Na schorsing legt de VVD de motie niet eens ter stemming voor. Het komt PvdA en D66, als warm voorstanders van het ECG, niet goed uit om het college op dit dossier met een motie te belasten. Ook de SGP laat het bij woorden; zij is loyaal aan het college waarin zij zelf zitting heeft. Maar als je onze staatsrechtelijke principes zo makkelijk laat varen, verloochen je het systeem waaraan je je bestaansrecht dankt. Je verliest regie en geloofwaardigheid. En het college? Die neemt de ruimte die hem gegeven wordt. Dat is een onwenselijk maar natuurlijk fenomeen in de verhoudingen tussen mensen en/of organisaties.

Truste!

[Remco van Zadelhoff