• Hoeveel kinderen passen in een kubieke meter

    Eigen foto

10 jaar Fluvium: De Springplank

RUMPT De Stichting Fluvium ontstond in 2006 na de bestuurlijke verzelfstandiging van de openbare basisscholen in de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen. Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan bezoekt het Nieuwsblad Geldermalsen alle Fluvium scholen. Deze week OBS De Springplank in Rumpt

Het is met ruim 70 leerlingen een van de kleinere scholen binnen de stichting. Bijzonder is dat in tegenstelling tot veel andere dorpsscholen De Springplank al jarenlang met een continurooster werkt: kinderen gaan tussen de middag niet meer naar huis. ,,De invoering daarvan gaf eigenlijk geen problemen, bijna alle kinderen bleven toch al over,'' aldus directeur Maaike Hevel. Daarnaast is de Rumptse school een van de weinige basisscholen in Nederland die bij het onderwijs uitgaan van Human Dynamics. ,,Dat klinkt zweverig maar is het niet. Human Dynamics is vanuit Amerika naar Scandinavië overgewaaid en daar breed ingevoerd. In Nederland zijn nu rond de twintig scholen die uitgaan van de drie hoofddynamieken van Human Dynamics: mentaal, emotioneel of fysiek. Kortweg 3 D-onderwijs. Een mentaal ingesteld kind heeft een doel nodig en kan dan vrij zelfstandig aan de slag, een fysiek kind heeft eerst voorbeelden nodig en een emotioneel kind wil erover kunnen praten. Op basis van deze verschillende onderwijsbehoeftes maken we onze lessen. Alle drie de manieren van leren zitten erin. We plakken hiermee geen stickertjes op kinderen maar accepteren dat iedereen anders praat, leert, samenwerkt en zich ontwikkelt. Kinderen leren we hun eigen dynamiek ontdekken en die van andere kinderen. Dat levert ook acceptatie naar elkaar toe op.

Als team zijn we acht jaar geleden met een 3 D-training begonnen om onze onderlinge samenwerking te verbeteren en elkaar daardoor beter leren kennen en we kregen daardoor meer waardering voor elkaars capaciteiten. Dat wilden we ook in de klas toepassen. Je moet daarvoor goed naar kinderen leren kijken, dan kun je bepalen wat de behoeftes van kinderen zijn. We passen onze lesmethodes aan naar de 3 D-principes. Extra voordeel van het wat meer loslaten van de standaardmethodes is dat dit in de combinatiegroepen, die wij als kleine school nu eenmaal hebben, juist heel goed werkt. De reacties van de ouders zijn heel positief, de uitleg tijdens ouderavonden deed hen ook meer over thuissituaties nadenken.''

OBS De Springplank

Achterweg 9, 4156AA Rumpt. Telefoon 0345-682110.

www.springplankrumpt.nl