• wethouder en peuters knippen lintje door

    Rita Boer Rookhuiszen

10 jaar Fluvium: integraal kindcentrum De Plantage

METEREN De Stichting Fluvium ontstond in 2006 na de bestuurlijke verzelfstandiging van de openbare basisscholen in de gemeenten Geldermalsen en Neerijnen. Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan bezoekt het Nieuwsblad Geldermalsen alle Fluviumscholen. Deze week is dat het gloednieuwe integraal kindcentrum De Plantage.

 

Onderwijswethouder Niko Wiendels opende maandagochtend 9 januari, samen met een aantal peuters, deze nieuwste loot aan de Fluviumboom. Bij de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk de Plantage in Meteren was al rekening gehouden met een integraal kindcentrum. De crisis in de bouw zorgde voor vertraging van zowel de woningbouw als de start van het kindcentrum. Het tijdelijke gebouw, dat eind 2016 geplaatst werd, bestaat uit een aantal units en biedt plaats aan de peuterspeelzaal en de eerste groepen van de basisschool. Er zijn tevens een ruime speelzaal,  personeelsruimten en een mooie grote buitenspeelruimte. Het gebouw is in gebruik tot over ongeveer twee jaar het permanente gebouw gereed is. Het kindcentrum staat onder aansturing van Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Geldermalsen (SPGG), de stichting Fluvium en de directie van de Meester Aafjesschool. 

ONDERWIJSCONCEPT Met de ingebruikname is een begin gemaakt met het nieuwe integrale onderwijsconcept. Een integraal kindcentrum is namelijk veel meer dan een school en een peuterspeelzaal. Het is een speelleervoorziening  voor kinderen tot en met 12 jaar waarin iedereen een gemeenschappelijke visie op de ontwikkeling van kinderen heeft. Waarbij spelen en leren bijna ongemerkt in elkaar overvloeien. Onderwijs, peuterspeelzaal en ook kinderopvang werken vanuit die visie samen op het gebied van spelen, leren, ontwikkeling, hobby's en opvoeden, talent en zorg. Met, als het kindcentrum wat groter is, ook ruime openingstijden. 

ICT EN SPELEND LEREN Peuterleidsters Kitty Delsink en Ans Zuurmond zorgen samen met vrijwilligers en onderwijzeres Brenda Dekker, die vanuit Fluvium is aangesteld, voor een soepele samenwerking tussen peuterspeelzaal en de toekomstige kleuterklassen van Fluvium. ,,De start van de groepen 1 en 2 staat gepland voor augustus maar zodra er tien aanmeldingen zijn, starten we eerder'', laat Brenda Dekker weten. Zij werkt al geruime tijd in het onderwijs, waarvan de laatste 18 jaar in Haaften in de kleutergroepen. Het nieuwe onderwijsconcept zal werkenderwijs en in samenwerking met ouders verder worden ontwikkeld. ICT krijgt een belangrijke plek binnen het Kindcentrum. Ter inspiratie werd onder andere de Steve Jobsschool bezocht. ,,Wat niet wil zeggen dat de kinderen de hele dag ICT gebruiken. Het gebruik daarvan is niet een doel op zich. Het is voor kinderen belangrijk, zeker in de peuter en kleuterleeftijd om al spelend te ontdekken. Het nut van dat spelend leren wordt tegenwoordig, zowel door ouders als in het onderwijs, gelukkig weer meer gewaardeerd.''

 

Bewoners van de wijk De Plantage zijn op donderdag 19 januari van 19.30 uur tot 20.30 uur welkom om een kijkje in het nieuwe gebouw te nemen. Kindcentrum De Plantage, Schoolhof 1, 4192 AK Meteren. Voor informatie kan men contact opnemen met de Meester Aafjesschool: telefoon 0345-581158, email w.snel@meesteraafjesschool.nl. Aanmelden leerlingen kan via http://stichtingfluvium.nl/scholen/plantage/