• Rita Boer Rookhuiszen

10 jaar Fluvium: Op 't Hof Tricht

TRICHT Op 't Hof is de enige school in het ruim 2200 inwoners tellende dorp Tricht. Na een hoogtepunt met 200 leerlingen in 2004 heeft de school nu 137 leerlingen. De door de bevolkingskrimp veroorzaakte daling van het aantal leerlingen lijkt zich gestabiliseerd te hebben. In 2015 won de school met het innovatieve digitale project 'klas in the cloud' de nationale onderwijsprijs.

Het huidige schoolgebouw werd op 18 april 1955 geopend als 'halschool', wat in die tijd als uiterst modern beschouwd werd. Met vier klaslokalen die allen aan een grote hal lagen waarin activiteiten voor de hele school gehouden konden worden. Voor 1955 was de school gevestigd in een pand met drie klaslokalen aan de Belder, naast de Trichtse Pieterskerk. In 1955 heette de school nog 'Openbare Lagere School Tricht'. De naam Op 't Hof, sinds 1959 in gebruik, is ontleend aan het huis 'Het Hof' dat aan de Lingedijk ligt. De school is gebouwd op het voormalige grondgebied van dat huis. De school werd lange tijd omringd door een groot grasveld en een hoogstam boomgaard. Bij de bouw van een nieuwbouwwijk rondom de school werd veel van dat groen opgeofferd. In de loop der jaren werd het schoolgebouw diverse malen uitgebreid, onder andere na de samenvoeging van het kleuter- en lager onderwijs in 1985. Er zijn nu acht klaslokalen, een (kleuter)gymzaal en een noodlokaal in gebruik. De gymlessen zijn in het vlakbij gelegen Dorpshuis Tricht.

UNIT-ONDERWIJS Van een met het traditionele klassikaal onderwijs werkende school transformeerde Op 't Hof zich onder leiding van directeur Margreet van Iterson vanaf 2009 naar een eigentijdse, innovatieve dorpsschool met een SlimFit organisatie die werkt met unit-onderwijs. ,,De samenleving verandert en de uitdaging om kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op de toekomst wordt daarmee steeds groter,'' legt zij uit. ,,Goede taal en rekenvaardigheden zijn de basis en daarnaast willen we nog beter aansluiten bij de unieke leerbehoeften van elke afzonderlijke leerling. We willen de beste school voor Tricht zijn. Dit alles in een veilige omgeving en een rustige, prettige sfeer waar ieder kind gekend is.'' Er wordt steeds meer samengewerkt met de kleinere openbare basisschool De Malsenberg in het buurdorp Buurmalsen.

w [opthoftricht.nl

Foto: