• Provincie Gelderland

14 ha vochtig en bloemrijk hooiland erbij in Tricht

TRICHT Langs de Nieuwe Graaf, tussen de Bisschopsgraaf en de spoorlijn Utrecht-Geldermalsen wordt 14 ha grasland omgezet in natuur-grasland en de er omheen liggende natuur wordt versterkt. Het waterpeil wordt hiertoe wat hoger ingesteld zodat hier bloemenrijk hooiland kan ontwikkelen. Buiten de natuurgebieden blijven de huidige polderpeilen dezelfde.

Voor dit plan is een voorlopig ontwerp gemaakt en iedereen is van harte welkom om dit plan te komen bekijken tijdens een inloopmiddag en -avond op dinsdag 20 juni van 15.00 tot 21.00 uur. Men wordt dan geïnformeerd over de natuurinrichtingsmaatregelen en de uitvoering daarvan. Er zijn tekeningen en er is voldoende ruimte om in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden. De inloopbijeenkomst is in de Paarden Heerlijkheid Mariënwaerdt, Dwarssteeg 3 in Beesd. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Door landbouwgrond om te zetten in natuur en bestaande natuur te versterken werkt de provincie Gelderland samen met de gemeente Geldermalsen, Waterschap Rivierenland , het Geldersch Landschap, Staatsbosbeheer , Heerlijkheid Mariënwaerdt en particulier eigenaren aan het Gelders NatuurNetwerk.

Wie vragen heeft, kan ellen naar de provincie , telefoonnummer 026-359 9999 of mailen naar provincieloket@gelderland.nl

.