• Dorpshuis Meteren

50.000 euro voor Dorpshuis Meteren

METEREN Het bestuur van Dorpshuis Meteren heeft een subsidieaanvraag ingediend bij de Provincie Gelderland voor energiebesparende en energieopwekkende maatregelen. De provincie heeft de aanvraag gehonoreerd met een subsidie van € 50.000,-.

Met deze bijdrage kan het bestuur starten met het vervangen van het oude (niet-geïsoleerde) dak en het plaatsen van zonnepanelen. ,,Het laatste zijn we aan het onderzoeken en gaan we ook op zeer korte termijn realiseren`, aldus een woordvoerder. ,,Wij willen de provincie Gelderland heel hartelijk danken voor de toegekende subsidie. Met deze bijdrage wordt het dorpshuis duurzamer, waardoor we de kosten voor de gebruikers laag kunnen houden."