Aanmelden vormsel 2018

BEESD Zondag 27 mei is de dag dat jongens en meisjes uit de Suitbertusparochie het sacrament van het vormsel kunnen ontvangen. De Suitbertusparochie strekt zich uit over Buren, Geldermalsen, Tiel, Culemborg, Beesd/ Linge, Maurik en Varik. Alle kinderen uit groep 8 in de parochie kunnen zich daar nu voor opgeven; dit kan tot vrijdag 1 december.

Het vormsel is de voltooiing van het doopsel. Vaak zijn we als baby al gedoopt. Bij het vormsel komt de bisschop of een plaatsvervanger om de doop te bevestigen. Het vormsel is een bevestiging van je geloof. Je kiest er zelf voor om katholiek door het leven te gaan.

De vormselvoorbereiding zal dit jaar voor de eerste keer plaatsvinden middels een voorbereidingsweekend van 9 t/m 11 maart. Ze sluiten hiervoor aan bij de vormselwerkgroep van de parochie Paus Johannes XXIII. Voor ouders is er in januari een ouderavond. Info: pastoraalwerkster Meike Hettinga vormsel@pj23.nl