• Google Streetview

Aanpassingen Laan van Leeuwenstein in Geldermalsen

GELDERMALSEN Afgelopen periode heeft de gemeente, samen met de twee scholen, een ontwerp opgesteld voor verkeerskundige verbeteringen aan de Laan van Leeuwenstein in Geldermalsen. Met deze aanpassingen hoopt men de doorstroming van het verkeer daar te verbeteren en de weg veiliger te maken voor alle weggebruikers.

Bij de twee scholen worden een aantal 'kiss and ride' zones aangelegd. Ook wordt de noordelijke ingang van het Lingeborgh college aangepast. Hierdoor belemmeren de wachtende auto's minder het doorgaande verkeer. De werkzaamheden zijn gestart en worden naar verwachting op 18 augustus afgerond. Aannemingsbedrijf Van Doorn Geldermalsen B.V. voert het werk uit.

Om goed en veilig te werken, wordt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de weg in één richting afgesloten. Om de bereikbaarheid van de panden te garanderen wordt de rijrichting vanaf het Laageinde naar de tijdelijke aansluiting op de Provinciale weg N327 ingesteld. Alle panden blijven per auto bereikbaar. Het parkeerterrein naast het Lingeborgh college wordt tijdens de uitvoering wel circa één week afgesloten.