• Joke van Vrouwerff

Aansluiting van Lijst van Vrouwerff bij de VVD-fractie

GELDERMALSEN In de gemeenteraad van Geldermalsen sluit de Lijst van Vrouwerff zich per 1 juli aan bij de fractie van de VVD.

Sinds 2014 is Joke van Vrouwerff lid van de gemeenteraad van Geldermalsen. Aanvankelijk begonnen als fractielid van Leefbaar Geldermalsen heeft zij zich na enige tijd van die partij afgesplitst en is zelfstandig verdergegaan als Lijst van Vrouwerff.

,,De VVD-fractie heeft haar sindsdien op allerlei gebied ondersteund, waarop een praktische manier van samenwerken is ontstaan. Deze samenwerking is in de afgelopen paar jaar steeds intensiever geworden op een prettige en constructieve manier, waarbij steeds duidelijker werd dat beide fracties goed bij elkaar passen", aldus een gezamenlijk persbericht. ,,Inmiddels is de nieuwe gemeente West Betuwe in de maak en is het een goed moment om die samenwerking verder vorm te geven. In goed overleg tussen de VVD en Lijst van Vrouwerff heeft Joke daaarom besloten zich per 1 juli 2017 aan te sluiten bij de lokale VVD-fractie."

Joke van Vrouwerff: ,,Samen met Teus Verweij, Martijn van Trooyen en Williene Berendse, die de afgelopen jaren mijn steunfractieleden zijn geweest en nu ook de VVD gaan versterken, vertrouw ik op een goede samenwerking in de VVD-fractie. Ik kijk uit naar een nieuwe fase in de lokale politiek."

De VVD-fractie laat weten verheugd te zijn met dit besluit. Frank Broedelet: ,,Wij zijn blij met de aansluiting van Joke van Vrouwerff en haar steunfractieleden. Zij zijn een waardevolle aanvulling, waarmee ons lokale geluid wordt versterkt."