Aanzet voor nieuw inclusie en armoede beleid

GELDERMALSEN Argeloze bezoekers van het gemeentehuis in Geldermalsen konden dinsdagmiddag 20 september ook de speciale informatiemarkt 'iedereen doet mee' bezoeken die pal voor de ingang werd gehouden. Zo'n 25 organisaties en vrijwilligersclubs waren aanwezig om aan bezoekers en elkaar te laten zien wat zij doen voor mensen met een beperking of mensen die langdurig met weinig inkomsten moeten zien rond te komen. 's Avonds werd in de raadszaal over de thema's 'inclusieve samenleving' en 'minimaregelingen' verder gesproken.

De marktkramen werden bemand door professionele organisaties zoals 's Heerenloo, Mozaïek Welzijn, Bibliotheek Rivierenland en Welzijn Geldermalsen, belangenorganisaties zoals Kans Plus en het Gehandicaptenplatform, het Kernteam Geldermalsen en vrijwilligersorganisaties waaronder de Stichting Leergeld, Beesd voor elkaar, het Noodfonds van de gezamenlijke kerken, Schuldhulpmaatje en vrijwilligers die vluchtelingen en minima ondersteunen.

Naast het zichtbaar maken van wat er allemaal al gebeurd in de gemeente voor mensen met een beperking en minima en het onderling contacten laten leggen was de gemeente op zoek naar ideeën over hoe de gemeente ervoor kan zorgen dat iedereen, ongeacht een lichamelijke, verstandelijke, financiële of wat voor beperking dan ook, kan meedoen met het maatschappelijk leven. Een taak die door de ondertekening door Nederland van het VN verdrag voor een beperking nog actueler is geworden.

Wethouders Ton van Maanen en Niko Wiendels gaven aan veel informatie te hebben gekregen en ideeën en verbeterpunten te hebben opgedaan. Deze worden gebruikt om een 'inclusieve agenda' en een vernieuwd minimabeleid voor Geldermalsen op te stellen.

,,Ik vond het zeer inspirerend,'' aldus Jan van Uden, voorzitter van de stichting Schuldhulpmaatje. Hij gaf 's avonds tijdens afsluitende bijeenkomst uitleg over zijn organisatie die met vrijwilligers mensen met financiële problemen

ondersteunt en daarmee probeert te voorkomen dat officiële schuldhulpverlening moet worden ingezet. ,,Ik hoop ook echt dat de gemeente er wat mee gaat doen zodat mensen die te maken hebben met de problematiek die we vandaag besproken hebben er echt wat van gaan merken.''

Foto: Dankzij de inzet van vrijwilligers konden ook bewoners van zorginstelling 's Heerenloo de informatiemarkt bezoeken