• De brandweerkazerne in Beesd.

    Wim Timmermans

Advies college Geldermalsen: voorlopig niet akkoord met Brandweerzorgplan

GELDERMALSEN In Geldermalsen en Neerijnen is veel onrust ontstaan over het nieuwe Brandweerzorgplan. De vrijwilligers in Neerijnen maakten dat als inspreker kenbaar aan de raad. In Geldermalsen praatten de vrijwilligers de raadsleden en de nieuwe burgemeester bij op de kazerne.

door Wim Timmermans

De gemeenteraden kunnen een zienswijze indienen op het Brandweerzorgplan. En het heeft er nu alle schijn van de Geldermalsen op ramkoers ligt. Het college heeft een conceptzienswijze opgesteld. Daarin wordt de raad voorgesteld aan de Veiligheidsregio aan te geven dat zij niet akkoord kan gaan met het Brandweerzorgplan.

Belangrijke argumenten zijn dat in de kazerne van Geldermalsen nog maar één tankspuitauto zal blijven staan in plaats van de twee die er nu staan. Daarnaast spelen de grote zorgen van het vrijwillige brandweerkorps een grote rol. En tot slot verdwijnt ook het voertuig van de jeugdbrandweer in Geldermalsen.

Op 13 maart vergadert de commissie Bestuur en Middelen over de zienswijze. Gezien de discussie in de raad van Neerijnen vorige week zal die gemeenteraad mogelijk een gelijkluidend geluid laten horen.