• Esther Coumans

Afval aanbieden nieuwe stijl komt eraan

GELDERMALSEN Op 1 juli gaat het gebeuren. Dan brengen de meeste inwoners van de acht Avri-gemeenten hun restafval naar ondergrondse containers. Op enkele plaatsen maken de inwoners tijdelijk gebruik van een (half) bovengrondse container of een container op een andere plaats omdat hun definitieve ondergrondse container nog niet geplaatst kon worden. De komende tijd werken de aannemers van Avri door om de laatste containers te plaatsen.

Inwoners die gebruik gaan maken van ondergrondse of tijdelijke (half) bovengrondse restafvalcontainers ontvangen hun afvalpas voor 18 juni. Met die pas openen zij restafvalcontainer. Inwoners die de pas nog niet hebben ontvangen kunnen contact opnemen met Avri via e-mail of telefoon.

LEGEN GRIJZE CONTAINER De inwoners die vanaf 1 juli voor het eerst gebruik gaan maken van een ondergrondse container houden de eigen grijze container voor restafval over. Daar doen zij vanaf 1 juli de plastic verpakkingen en drinkpakken in. In die container mag dan natuurlijk geen restafval meer zitten. Als service wordt daarom de grijze container gratis geleegd op de laatste ophaaldag in juni. Vergeet de container dus niet aan de straat te (laten) zetten! Na de laatste lediging kunnen de inwoners tot eind juni gratis gebruik maken van de ondergrondse restafvalcontainer.

Op de afvalkalender voor de periode van juli tot en met december staat op welke dagen Avri de containers komt legen. Voor veel inwoners veranderen de ophaaldagen. Daarom wordt aangeraden de kalender goed te bekijken. Inwoners die voor 2019 al een keer een papieren kalender hebben aangevraagd, ontvangen eenmalig automatisch de nieuwe kalender op papier. Zij hoeven deze dus niet opnieuw aan te vragen. Andere inwoners kunnen een papieren kalender aanvragen via 0345-585353 of info@avri.nl. De aangevraagde kalender wordt begin juli verstuurd.

Op 1 juli is het werk nog niet helemaal afgerond. Zo worden de openingen aangepast van de bestaande ondergrondse containers waar nu nog 60-literzakken in passen. Op sommige containerplaatsen komt nog groene beplanting. En natuurlijk worden de tijdelijke (half)bovengrondse restafvalcontainers vervangen door definitieve containers. Er zullen zaken nog niet helemaal op rolletjes lopen, maar er wordt hard gewerkt om de puntjes op de i te zetten.

Door zo goed mogelijk afval te scheiden blijft er weinig restafval over. Restafval kan alleen verbrand worden en dat is slecht voor het milieu. Door afval te scheiden kunnen we herbruikbaar afval opnieuw gebruiken als grondstof voor nieuwe producten. Het is dan niet nodig om die grondstof uit de aarde te halen. Door afval goed te scheiden dragen inwoners bij aan een prettige en gezonde leefomgeving. Het doel van de acht Avri-gemeenten is om in 2020 75 kg restafval per persoon per jaar over te houden.