• archief BDUMedia

Afvalinzameling met ondergrondse containers in Rivierenland

GELDERMALSEN  Vanaf 2019 verandert de manier van afval aanbieden in Rivierenland. Dit besloot het dagelijks bestuur van Avri -gevormd door 10 gemeenten- na bestudering van alle ontvangen inspraakreacties op de Uitvoeringsregeling afvalstoffenverordening Avri 2019. Het bestuur zag in de ontvangen reacties geen argumenten om de voorgenomen invoering van het nieuwe beleid 'Van afval naar grondstof'  te veranderen. Vanaf 2019 gaan de meeste inwoners ondergrondse containers gebruiken voor hun restafval.

INSPRAAK De betrokkenheid van inwoners bij de afvalinzameling in hun gemeente is groot. Avri ontving meer dan 800 reacties, waarvan de helft inspraakreacties waren. De andere reacties gingen niet over de nieuwe manier van afval aanbieden, maar bijvoorbeeld over mogelijke overlast en hoe de containers eruit zien. Uit de reacties blijkt dat veel inwoners tevreden zijn over hoe het afval nu wordt opgehaald. Ook zijn inwoners bezorgd dat ouderen en mindervaliden moeite hebben met het wegbrengen van hun restafval en dat de nieuwe aanpak zorgt voor vervuiling door zakken naast ondergrondse containers.

AANDACHT Bij het maken van de nieuwe aanpak van inzamelen, is door de 10 gemeenten al rekening gehouden met deze zorgen van inwoners. Zo is er voor ouderen en kwetsbare groepen maatwerk mogelijk en komt er extra handhaving op vervuiling rond containers. Op dit moment wordt ook onderzocht hoe luiers en incontinentiemateriaal in 2019 apart kunnen worden aangeboden. De argumenten die in de reacties werden aangedragen zijn daarom voor het dagelijks bestuur geen reden om de plannen te wijzigen. Op avri.nl/inspraak zijn de reacties en antwoorden verzameld.

MINDER RESTAFVAL Alle Nederlandse gemeenten werken aan vermindering van het restafval. De 10 gemeenten kozen daarbij voor het systeem met de ondergrondse containers voor restafval. In andere gemeenten levert dit systeem namelijk goede resultaten op. Het doel van de gemeenten in Rivierenland is om de huidige 120 kilo restafval per inwoner per jaar, te laten dalen naar 75 kilo per inwoner per jaar in 2020.

AFVAL SCHEIDEN HEEL GEWOON Avri helpt inwoners bij het zo gemakkelijk mogelijk scheiden van hun afval zodat er zo weinig mogelijk overblijft. Vanaf september start de voorlichtingcampagne 'Afval scheiden, heel gewoon', met handige tips en informatie over het verminderen en scheiden van afval. Over de locaties van de ondergrondse containers ontvangen inwoners in de komende periode een brief en een uitnodiging voor informatiebijeenkomsten. In West Betuwe vonden deze bijeenkomsten al voor de zomervakantie plaats.