Amnesty doet oproep aan raadsleden Geldermalsen

GELDERMALSEN De Geldermalsense afdeling van Amnesty International doet een oproep aan de leden van de gemeenteraad ,,medeverantwoordelijkheid te nemen bij de oplossing van het vluchtelingenvraagstuk in plaats van de verantwoordelijkheid af te schuiven op anderen".

Op woensdag 29 juni bespreekt de gemeenteraad van Geldermalsen de mogelijkheden voor vluchtelingenopvang in Geldermalsen. Een groot deel van de raadsleden heeft zich voorgenomen om de vestiging van een asielzoekerscentrum (azc) in Geldermalsen uit te sluiten.

De werkgroep van Amnesty International Geldermalsen roept de raadsleden in haar brief dringend op om vluchtelingen bescherming te bieden om op deze wijze een substantieel deel van de wereldwijde nood te lenigen en vraagt het vluchtelingenvraagstuk open en constructief tegemoet te treden".