• Wim Timmermans

ANALYSE: Het dilemma van de lokale politiek

GELDERMALSEN In West Betuwe is het bidbook een belangrijk document. De drie oude raden hebben het nagelaten aan de nieuwe raad van West Betuwe. Basis zijn ontelbare gesprekken tussen raadsleden, inwoners, bedrijven en organisaties.

door Wim Timmermans

De lokale politiek wilde niet meer alles zelf bedenken, maar ideeën en inzichten uit de samenleving ophalen. Het is goed gelukt, maar de praktijk is weerbarstig.

WONINGBOUW Dat bleek onlangs toen woningbouw op de agenda van de raad stond. In het bidbook staat bouwen in de dorpen zo ongeveer bovenaan, om de leefbaarheid van de dorpen in stand te houden.

Maar de provincie Gelderland heeft de woningbouwprogrammering in handen van de regio Rivierenland gelegd. En voor de periode 2015 tot 2025 zijn de woningaantallen over de gemeenten verdeeld. Nieuwe toezeggingen passen daar niet bij.

Lichtpuntje: de regio gaat een nieuw woonbehoefteonderzoek doen. Maar wethouder Jacoline Hartman kan nog niet veel meer doen dan de hoop uitspreken dat het nieuwe provinciale bestuur extra woningbouw in de provincie wil. Dan valt er misschien wat te verdelen. Wel stelt de regio dat er tot 2040 vooral behoefte is aan woningen voor eenpersoonshuishoudens. Leefbaarheid is geen criterium voor het regionale woonbehoefteonderzoek.

INFRASTRUCTUUR Dezelfde regio Rivierenland heeft onlangs een Uitvoeringsplan Mobiliteit gepresenteerd. Doel is bij rijk en provincie te gaan lobbyen met projecten op het gebied van onder meer bereikbaarheid, duurzaamheid en fietsnetwerken.

De A2 en de A15 staan voorlopig niet op het netvlies bij het rijk. Lokale en provinciale wegen moeten beide snelwegen gaan ontlasten. En zo staat een westelijke ontsluitingsweg van Tiel Passewaaij in het plan, die oostelijk langs Buurmalsen doorloopt naar de provinciale weg naar Culemborg.

Daar is een brug over de Linge voor nodig. Die was in het vroegere Geldermalsen omstreden. Politieke partijen, raadsleden en inwoners waren tot op het bot verdeeld. Het is een duur project en de provincie zal niet alles betalen. Dat kost geld, ook van West Betuwe. Of hij moet met woningbouw worden gefinancierd.

En er is nog een regionaal plan, een economische bouwsteen voor omgevingsplannen. Weer een lobbydocument om provincie en rijk te verleiden te investeren in de economische ontwikkeling van Rivierenland. De regio gaat exclusief voor drie speerpunten: logistiek, agribusiness en recreatie en toerisme. Daar moet Rivierenland zich op richten.

DILEMMA Het is het dilemma van de lokale politiek. Aan de ene kant haal je op wat je inwoners, organisaties en ondernemers willen. Aan de andere kant komen er van bovenaf, meestal via de regio, andere, dure prioriteiten.

Maar voor de goede orde: de regio, dat zijn de acht deelnemende gemeenten. Hun collegeleden vormen het regionale bestuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de regionale plannen en de gestelde prioriteiten. Zij leggen ook die plannen voor aan alle raden. En die raden stellen ze vrijwel altijd vast.

Hoe dan ook: het bidbook heeft zware concurrentie. En raadsleden moeten goed opletten wat ze besluiten.