• Google Streetview

AVRI-container in Deil houdt gemoederen bezig

DEIL Het definitieve besluit om de restafvalcontainer te plaatsen aan de Oudenhof in Deil heeft tot veel onrust geleid in de straat. De brief van de AVRI en de gemeente Geldermalsen met deze aankondiging kwam als een grote verrassing. De bewoners maken zich veel zorgen over de toename van het autoverkeer in het rustige achterafstraatje die ingericht is als een 30-km zone. En dat zijn niet alleen de ouders van de op straat en op het grasveld in het plantsoen spelende kinderen.

Met een protestbrief in de hand, ondertekend door alle bewoners van de Oudenhof werd de inloopavond bezocht. Tevens hebben enkele inwoners individueel een protestbrief ingediend. Het resultaat van de inloopavond was een algemene brief met de mededeling dat de container geplaatst zou worden zoals gepland. Er werd niet ingegaan werd op de ingediende zienswijzen en de bezwaren werden niet weerlegd.

Het blijkt nu dat de verkeersdeskundigen die de bezwaren hebben beoordeeld alleen hebben gekeken naar de verkeersveiligheid wat betreft het legen van de containers. Of en tot hoeveel extra verkeer de wegbrengers van afval in de straat zullen leiden, wordt door geen rekening gehouden. Dat is opvallend want hoeveel mensen zullen tot wel 300 meter gaan lopen of fietsen met hun vuilniszak? Wie loopt of fietst er vanaf de Krugerstraat bij de Provinciale weg, de Luchtenburgstraat of de dijk naar de Oudenhof? Daar kan niemand een antwoord op geven en is dus geen rekening mee gehouden. Volgens de bewoners van de Oudenhof zullen heel veel mensen als ze boodschappen gaan doen, de kinderen naar school brengen of ophalen of wanneer ze naar hun werk gaan gelijk even de vuilnis wegbrengen met de auto. Het gevolg is dat veel meer onnodig autoverkeer in de Oudenhof, een straat die normaal alleen door de aanwonenden gebruikt wordt. ,,Creëren we niet een nieuw milieuprobleem (meer verkeer, uitstoot en lawaai) in een poging een ander milieuprobleem (afval) op te lossen?", vragen de bewoners van de Oudenhof zich af. In totaal komen een kleine 120 huishoudens hun vuilniszakken op de Oudenhof brengen.

,,Bovendien is er al jaren een parkeerprobleem in de Oudenhof waar de bewoners onderling inmiddels goed mee overweg kunnen. Leidt het extra verkeer niet tot andere problemen die zullen leiden tot maatregelen zoals (gedeeltelijke) parkeerverboden, drempels en dergelijke, waar de bewoners niet op zitten te wachten.

Wordt de procedure wel zorgvuldig gevoerd? Het is niet niks om zoveel locaties uit zoeken, maar de Oudenhof lijkt nu de dupe te worden van snelle slordige procedures. Aanvankelijk was container G216 gepland aan de Prins Willem Alexanderstraat, maar nog voor de inspraakavond, en dat was 10 dagen na de eerste aankondigingsbrief, kregen we te horen dat de container verplaatst was en op de Oudenhof zou komen. Waarom kon ons tijdens de inloopavond zelfs door de projectleider niet verteld worden. "Daar is goed over nagedacht," kregen we te horen. Meer niet. Of dat zo is kun je sterk in twijfel trekken."

,,Dat de container nu midden voor de deur op Oudenhof 1 komt te staat, vol op de zuidwestzijde en daarmee in strijd is met de richtlijnen, deed en doet niet ter zake voor de AVRI. Op een WOB-verzoek aan de AVRI met de vraag volgens welke richtlijnen voor de Oudenhof is gekozen, hebben we nog geen reactie gekregen. De gemeente heeft wel gereageerd. Opmerkelijk is tevens dat tijdens de procedure de richtlijnen zijn aangepast. In de periode van de inloopavond in Geldermalsen stonden er op de website van de AVRI 19 punten op de lijst met richtlijnen, nu zijn dat er 33. Zie : https://www.afvalscheidenheelgewoon.nl/waar-staan-de-ondergrondse-containers/richtlijnen-voor-het-plaatsen-van-containers/"

Inmiddels beraadt de straat zich op diverse manieren om ervoor te zorgen dat de afvalcontainer op een betere plaats komt.

Reactie Avri

In een reactie stelt Avri dat het tegen de betreffende containerlocatie twee individuele bezwaarschriften heeft ontvangen. ,,Tot op heden is bij Avri geen officieel bezwaarschrift bekend namens alle bewoners van de Oudenhof. De bewoners kunnen overigens nog officieel bezwaar aantekenen tegen de containerlocatie. De bezwaartermijn loopt namelijk 6 weken, dus vanaf 21 september tot 3 november 2018. Degenen die schriftelijk een bezwaarschrift indienen ontvangen een ontvangstbevestiging en een reactieformulier waarop ze aan kunnen geven of ze gehoord willen worden."

,,Dat er veel mensen hun afval per auto zullen gaan aanbieden, is niet onze veronderstelling. Wij gaan uit van 'lopen' naar de container. Het gaat uiteindelijk om kleine zakken met restafval dat relatief licht is."

,,De 10 gemeenten en Avri hanteren voor de plaatsing 19 richtlijnen, deze zijn in april van dit jaar door het algemeen bestuur vastgesteld en niet gewijzigd. Over de richtlijnen zijn wij heel transparant, ze liggen bijvoorbeeld op tafel tijdens de inloopbijeenkomsten. Op de website zijn de criteria en hun toelichting per abuis doorgenummerd waardoor het lijkt dat alsof er meer criteria zijn. De doornummering wordt gecorrigeerd."