• Neeltje van Triest
 • Avri-directeur Erik de Vries

  Neeltje van Triest
 • Culemborgs wethouder Joost Reus

  Neeltje van Triest
 • Wethouder Laurens Verspuy Tiel

  Neeltje van Triest
 • Neeltje van Triest
 • Van rechts naar links: Keus Kool, Henk de Ronde en Rroland van Meygaarden

  Neeltje van Triest

Avri kiest voor ondergrondse containers

TIEL Het regiobestuur van de Avri kiest voor het in de toekomst inzetten van ondergrondse containers in de kernen. Ook moet het gescheiden ophalen van afval makkelijker worden. De vertegenwoordigers van de samenwerkende gemeenten Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal, Maasdriel, Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel, West Maas en Waal en Zaltbommel kwamen binnen het uur tot de conclusie dat de Avri het best op deze manier de toekomst in kan gaan.

Neeltje van Triest

De grijze container wordt over een tijdje in alle gemeenten ingezet als verzamelcontainer voor plastic, metaal en drankkartons (pmd). Restafval kan de Rivierenlander straks alleen nog maar weggegooien in ondergrondse containers met toegangscontrole. De gezamenlijke wethouders beslisten dat de vulopening verkleind wordt, waardoor het tarief per inworp naar beneden gaat.

Het buitengebied verdient specifieke aandacht. Als een ondergrondse container hier op 250 meter loopafstand niet lonend is, behoudt deze groep de grijze afvalcontainer en komt er een nieuwe voor pmd bij.

EERDER ZINDELIJK MAKEN Buren, West Maas en Waal en Tiel hadden liever gezien dat er een extra container bij zou komen. De andere gemeenten spraken zich unaniem uit voor het inzetten van ondergrondse containers. Daarnaast toonden Tiel en Culemborg zich warm voorstander van het plaatsen van cocons bij hoogbouw waarin gft wordt verzameld. Ook het inzamelen van waardevolle grondstoffen dient nog meer aandacht te krijgen. Daarnaast hield het inzamelen van luiers en ander incontinentiemateriaal de mannen enige tijd bezig. Geldermalsens wethouder Roland van Meygaarden kreeg de lachers op zijn hand, hij pleitte ervoor om kinderen eerder zindelijk te maken, dan zou het probleem nog makkelijker worden opgelost. De kosten van het opruimen van luiers van jonge kinderen hoeft voor hem niet door de maatschappij gedragen te worden.

Wethouder Joost Reus van Culemborg vroeg nadrukkelijk aandacht voor het gft-afval in de stadscentra. Hij wil dat de Avri daar een oplossing voor zoekt. Daarnaast is tijdens de vergadering duidelijk bevestigd dat de gemeente altijd het laatste woord heeft als het gaat om de plaats van de containers. De gemeente bepaalt, de Avri faciliteert.

Met deze maatregel hoopt de Avri in 2020 maximaal 100 kilo restafval per persoon op te halen en in 2025 dient dat zelfs verlaagt te zijn naar 30 kilo. De Avri neemt tot september dit jaar de tijd om een goed plan te schrijven en gebruikt de tweede helft van 2017 en heel 2018 voor de voorbereiding. Op 1 januari 2019 gaat het nieuwe systeem officieel van start.