Basiscursus EHBO

TRICHT EHBO-vereniging Buurmalsen-Tricht start bij voldoende deelname op 23 oktober een basiscursus eerste hulp. Deze cursus bestaat uit 15 lesavonden en het examen. De lessen worden één keer per veertien dagen op de maandagavond gehouden in de Trichtse basisschool. Info: www.ehbobuurmalsen-tricht.nl